University of Pardubice

Name of school University of Pardubice
Street Studentská 95
Post code 532 10
City Pardubice
Province Pardubický
Country Czech Republic
Phone 466 036 111
E-mail webmaster@upce.cz
Web www.upce.cz
Type of school university
Quality certificates DS

Further information

Files for download

Faculties

Faculty of Restoration

Jiráskova 3, Litomyšl, Czech Republic,

 • Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury: Malba
 • Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách: Textil
View details

Faculty of Economics and Administration

Studentská 95, Pardubice, Czech Republic,

 • Ekonomika veřejného sektoru
 • Management finančních institucí
 • Management podniku
 • Regionální rozvoj
View details

Jan Perner Transport Faculty

Studentská 95, Pardubice, Czech Republic,

 • Dopravní management, marketing a logistika
 • Dopravní prostředky: Kolejová vozidla
 • Dopravní prostředky: Silniční vozidla
 • Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů
View details

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Studentská 95, Pardubice, Czech Republic,

 • Automatické řízení
 • Automatizace
 • Komunikační a mikroprocesorová technika
 • Komunikační a řídící technologie
View details

Faculty of Arts and Philosophy

Studentská 84, Pardubice, Czech Republic,

 • English for Education
 • Filozofie
 • Religionistika
 • Resocializační pedagogika
View details

Faculty of Health Studies

Průmyslová 395, Pardubice, Czech Republic,

 • Perioperační péče v gynekologii a porodnictví
 • Porodní asistentka
 • Radiologický asistent
 • Všeobecná sestra
View details

Faculty of Chemical Technology

Studentská 573, Pardubice, Czech Republic,

 • Bioanalytik
 • Chemie a technologie anorganických materiálů
 • Inorganic Chemistry
 • Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů
View details

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Analytical Chemistry Doctoral Full-time
Combined
Analytical Chemistry Doctoral Full-time
Combined
Analytická chemie Follow-up master's
Doctoral
Full-time Czech
Analytická chemie Follow-up master's
Doctoral
Full-time Czech
Analýza biologických materiálů Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Analýza biologických materiálů Follow-up master's Full-time Czech
Anglická filologie Follow-up master's Full-time Czech
Anglická filologie Follow-up master's Full-time Czech
Anglický jazyk - specializace v pedagogice Bachelor Full-time Czech
Anglický jazyk - specializace v pedagogice Bachelor Full-time
Anglický jazyk pro odbornou praxi Bachelor Full-time Czech
Anglický jazyk pro odbornou praxi Bachelor Full-time
Anorganická a bioanorganická chemie Follow-up master's Full-time Czech
Anorganická a bioanorganická chemie Follow-up master's Full-time Czech
Anorganická chemie Doctoral Full-time
Combined
Czech
Anorganická chemie Doctoral Full-time
Combined
Czech
Anorganická technologie Follow-up master's
Doctoral
Full-time Czech
Anorganická technologie Follow-up master's
Doctoral
Full-time Czech
Anorganické materiály Bachelor Full-time Czech
Anorganické materiály Bachelor Full-time Czech

Meet us at these fairs

Gaudeamus Brno 2020

XXVII. year,
Exhibition Center Brno
20.10 - 23.10.2020

Gaudeamus Praha 2021

XIV. year,
PVA Expo Prague
19.01 - 21.01.2021

These websites use cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree.