Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

seminar program

GAUDEAMUS BRNO 1st - 4th November 2022

Come and listen to our interesting lectures! Get the most information about schools, disciplines, entrance exams, and student life!

Seminar schedule

Tuesday 1. 11. 2022
Theatre A - Hall V
9:00 - 9:30
Fair ceremonial opening
9:45 - 9:55
DAAD - Studium v Německu
10:00 - 10:30
Vysoké učení technické v Brně
10:35 - 10:55
Mendelova univerzita v Brně
11:00 - 11:30
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11:35 - 11:55
Univerzita Palackého v Olomouci
12:00 - 12:30
Masarykova univerzita
12:35 - 12:55
Univerzita Pardubice
13:00 - 13:20
University of New York in Prague
13:25 - 13:35
Prague City University
13:40 - 14:00
Campus France
14:05 - 14:25
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
Theatre B - Hall V
9:00 - 9:20
Ostravská univerzita
9:25 - 9:45
Univerzita obrany
9:50 - 10:10
JCMM, z. s. p. o., kariérové poradenství, Start iD, Tvoje cesta do světa práce
10:15 - 10:55
České vysoké učení technické v Praze
11:00 - 11:30
Univerzita Karlova
11:35 - 11:55
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Jak si vybrat vysokou školu, aby mě bavila
12:00 - 12:20
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12:25 - 12:35
Univerzita Hradec Králové
12:40 - 13:00
Vysoká škola ekonomická v Praze
13:05 - 13:15
ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.
13:20 - 13:40
Letecká škola F AIR, s.r.o.
13:45 - 14:05
NEWTON University
14:10 - 14:30
SEPIE- Spanish Service for the Internationalization of Education
Wednesday 2. 11. 2022
Theatre A - Hall V
8:45 - 9:05
ISM University of Management and Economics
9:10 - 9:30
Letecká škola F AIR, s.r.o.
9:35 - 9:55
Univerzita obrany
10:00 - 10:30
Vysoké učení technické v Brně
10:35 - 10:55
Mendelova univerzita v Brně
11:00 - 11:30
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11:35 - 11:55
Univerzita Palackého v Olomouci
12:00 - 12:30
Masarykova univerzita
12:35 - 12:55
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
13:00 - 13:20
Univerzita Pardubice
13:25 - 13:45
Bratislava: Hlavné mesto študentov
13:50 - 14:10
Policie České republiky
Theatre B - Hall V
9:00 - 9:20
Ostravská univerzita
9:25 - 9:45
Nadání a dovednosti
9:50 - 10:10
JCMM, z. s. p. o., kariérové poradenství, Start iD, Tvoje cesta do světa práce
10:15 - 10:55
České vysoké učení technické v Praze
11:00 - 11:30
Univerzita Karlova
11:35 - 11:55
Dům zahraniční spolupráce
12:00 - 12:20
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12:25 - 12:45
University of New York in Prague
12:50 - 13:00
Univerzita Hradec Králové
13:05 - 13:25
Vysoká škola ekonomická v Praze
13:30 - 13:40
Prague City University
13:45 - 14:05
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
14:10 - 14:30
BOOKPORT - představte si Netflix na knížky
Thursday 3. 11. 2022
Theatre A - Hall V
9:10 - 9:30
University of New York in Prague
9:35 - 9:55
Univerzita obrany
10:00 - 10:30
Vysoké učení technické v Brně
10:35 - 10:55
Mendelova univerzita v Brně
11:00 - 11:30
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11:35 - 11:55
Univerzita Palackého v Olomouci
12:00 - 12:30
Masarykova univerzita
12:35 - 12:55
Univerzita Pardubice
13:00 - 13:20
Bratislava: Hlavné mesto študentov
13:25 - 13:45
Dům zahraniční spolupráce
13:50 - 14:10
BOOKPORT - představte si Netflix na knížky
Theatre B - Hall V
9:00 - 9:10
Vysoká škola Prigo
9:15 - 9:25
Prague City University
9:30 - 9:50
Ostravská univerzita
9:55 - 10:05
ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.
10:10 - 10:30
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
10:35 - 10:55
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
11:00 - 11:30
Univerzita Karlova
11:35 - 11:55
JCMM, z. s. p. o., kariérové poradenství, Start iD, Tvoje cesta do světa práce
12:00 - 12:20
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12:25 - 12:35
Univerzita Hradec Králové
12:40 - 13:00
Vysoká škola ekonomická v Praze
13:05 - 13:25
Letecká škola F AIR, s.r.o.
13:30 - 13:50
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
Friday 4. 11. 2022
Theatre A - Hall V
9:10 - 9:30
Veterinární univerzita Brno
9:35 - 9:55
University of New York in Prague
10:00 - 10:30
Vysoké učení technické v Brně
10:35 - 10:55
Mendelova univerzita v Brně
11:00 - 11:30
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11:35 - 11:55
Univerzita Palackého v Olomouci
12:00 - 12:30
Masarykova univerzita
12:35 - 12:55
Letecká škola F AIR, s.r.o.
Theatre B - Hall V
9:15 - 9:25
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
9:30 - 9:50
Ostravská univerzita
9:55 - 10:05
ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.
10:10 - 10:30
JCMM, z. s. p. o., kariérové poradenství, Start iD, Tvoje cesta do světa práce
10:35 - 10:55
Bratislava: Hlavné mesto študentov
11:00 - 11:30
Univerzita Karlova
12:00 - 12:20
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12:25 - 12:35
Univerzita Hradec Králové
12:40 - 13:00
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
13:10 - 13:40
Closing meeting of exhibitors

Program of the Teacher's Center

Tuesday 1. 11. 2022
Teacher's center - hall V
9:35 - 9:55
JCMM, z. s. p. o., kariérové poradenství, Způsob práce s online portfoliem ve výuce
10:00 - 10:30
Vysoké učení technické v Brně
10:35 - 10:55
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
11:00 - 11:25
Univerzita Hradec Králové
11:30 - 11:50
Univerzita Karlova
11:55 - 12:15
Mendelova univerzita v Brně
12:20 - 12:40
Jak rozvíjet kvalitu středních škol s NPI?
12:45 - 13:05
Výhody Europassu a EQF pro učitele, studenty i absolventy
13:10 - 13:20
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
13:25 - 13:45
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
13:50 - 14:10
Ostravská univerzita
Wednesday 2. 11. 2022
Teacher's center - hall V
9:35 - 9:55
Univerzita obrany
10:00 - 10:30
Vysoké učení technické v Brně
10:35 - 10:55
JCMM, z. s. p. o., kariérové poradenství, Způsob práce s online portfoliem ve výuce
11:00 - 11:25
Univerzita Hradec Králové
11:30 - 11:50
Univerzita Karlova
11:55 - 12:15
Mendelova univerzita v Brně
12:20 - 12:40
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12:45 - 13:05
Jak rozvíjet kvalitu středních škol s NPI?
13:10 - 13:20
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
13:25 - 13:45
Výhody Europassu a EQF pro učitele, studenty i absolventy
13:50 - 14:10
ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.
14:15 - 14:35
Ostravská univerzita
Thursday 3. 11. 2022
Teacher's center - hall V
9:45 - 9:55
Prague City University
10:00 - 10:10
Univerzita Hradec Králové
10:15 - 10:35
JCMM, z. s. p. o., kariérové poradenství, Způsob práce s online portfoliem ve výuce
10:40 - 11:00
Univerzita obrany
11:05 - 11:25
České vysoké učení technické v Praze
11:30 - 11:50
Univerzita Karlova
11:55 - 12:15
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12:20 - 12:40
Jak rozvíjet kvalitu středních škol s NPI?
12:45 - 12:55
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
13:00 - 13:20
Masarykova univerzita
13:25 - 13:45
Výhody Europassu a EQF pro učitele, studenty i absolventy
13:50 - 14:10
Ostravská univerzita
14:15 - 14:35
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Friday 4. 11. 2022
Teacher's center - hall V
10:00 - 10:20
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
10:25 - 10:35
Prague City University
10:40 - 11:00
Ostravská univerzita
11:05 - 11:25
JCMM, z. s. p. o., kariérové poradenství, Způsob práce s online portfoliem ve výuce
11:30 - 11:50
Univerzita Karlova
11:55 - 12:15
Jak rozvíjet kvalitu středních škol s NPI?
12:20 - 12:40
Výhody Europassu a EQF pro učitele, studenty i absolventy
12:45 - 12:55
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně