seminar program

GAUDEAMUS BRNO 23rd - 26th November 2021

Come and listen to our interesting lectures! Get the most information about schools, disciplines, entrance exams, and student life!

Seminar schedule

Tuesday 23. 11. 2021
Sál A - pavilon V
9:00 - 9:30
Fair ceremonial opening
9:40 - 10:00
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
10:05 - 10:35
Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave
10:40 - 11:10
Vysoké učení technické v Brně
11:15 - 11:45
Masarykova univerzita
11:50 - 12:10
Univerzita Pardubice
12:15 - 12:35
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12:40 - 13:00
JCMM, z. s. p. o.
13:05 - 13:25
Dům zahraniční spolupráce
13:30 - 13:50
Campus France
13:55 - 14:05
Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.
14:10 - 14:30
Fulbright - studium v USA
14:35 - 14:55
University of New York in Prague
Sál B - pavilon V
9:00 - 9:10
Univerzita Hradec Králové
9:15 - 9:55
České vysoké učení technické v Praze
10:00 - 10:20
Univerzita Palackého v Olomouci
10:25 - 10:55
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11:00 - 11:30
Univerzita Karlova
11:35 - 11:55
Mendelova univerzita v Brně
12:00 - 12:20
CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
12:25 - 12:45
Policie České republiky
12:50 - 13:00
Prague City University
13:05 - 13:25
MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky vysoké školyJak si vybrat vysokou školu aby mě bavila
13:30 - 13:50
Study in Spain
Wednesday 24. 11. 2021
Sál A - pavilon V
9:05 - 9:25
Jak vám může e-portfolio Europassu pomoci k úspěchu
9:30 - 9:50
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
9:55 - 10:25
Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave
10:30 - 11:00
Vysoké učení technické v Brně
11:05 - 11:15
Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.
11:20 - 11:40
Univerzita Pardubice
11:45 - 12:05
Univerzita obrany – více než vysoká škola
12:10 - 12:30
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12:35 - 12:55
JCMM, z. s. p. o.
13:00 - 13:20
Dům zahraniční spolupráce
13:25 - 13:55
Campus France
14:00 - 14:30
Masarykova univerzita
14:35 - 14:55
University of New York in Prague
Sál B - pavilon V
9:00 - 9:10
Univerzita Hradec Králové
9:15 - 9:55
České vysoké učení technické v Praze
10:00 - 10:20
Univerzita Palackého v Olomouci
10:25 - 10:55
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11:00 - 11:30
Univerzita Karlova
11:35 - 11:55
Mendelova univerzita v Brně
12:00 - 12:30
Vysoká škola ekonomická v Praze
12:35 - 12:45
Prague City University
12:50 - 13:10
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
13:15 - 13:35
Fulbright - studium v USA
13:40 - 14:00
Policie České republiky
14:05 - 14:25
ISM University of Management and Economics
Thursday 25. 11. 2021
Sál A - pavilon V
9:05 - 9:25
University of New York in Prague
9:30 - 9:50
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
9:55 - 10:25
Veterinární univerzita Brno
10:30 - 11:00
Vysoké učení technické v Brně
11:05 - 11:35
Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:40 - 12:40
NEWTON University
12:45 - 13:05
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
13:10 - 13:30
Dům zahraniční spolupráce
13:35 - 13:55
Campus France
14:00 - 14:30
Masarykova univerzita
Sál B - pavilon V
8:55 - 9:05
Univerzita Hradec Králové
9:10 - 9:30
Univerzita obrany – více než vysoká škola
9:35 - 9:55
Mendelova univerzita v Brně
10:00 - 10:20
Univerzita Palackého v Olomouci
10:25 - 10:55
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11:00 - 11:30
Univerzita Karlova
11:35 - 11:55
Univerzita Pardubice
12:00 - 12:30
Vysoká škola ekonomická v Praze
12:35 - 12:55
JCMM, z. s. p. o.
13:00 - 13:10
Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.
13:15 - 13:35
Fulbright - studium v USA
13:40 - 14:00
MŠMT ČR – Jak si vybrat vysokou školu aby mě bavila
Friday 26. 11. 2021
Sál A - pavilon V
9:05 - 9:25
University of New York in Prague
9:30 - 9:50
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
9:55 - 10:25
Masarykova univerzita
10:30 - 11:00
Vysoké učení technické v Brně
11:05 - 11:35
Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:40 - 12:00
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12:05 - 12:25
Dům zahraniční spolupráce
12:30 - 12:50
MŠMT ČR – Jak si vybrat vysokou školu aby mě bavila
12:55 - 13:15
VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549
Sál B - pavilon V
8:55 - 9:15
Fulbright - studium v USA
9:20 - 9:30
Univerzita Hradec Králové
9:35 - 9:55
Mendelova univerzita v Brně
10:00 - 10:20
Univerzita Palackého v Olomouci
10:25 - 10:55
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11:00 - 11:30
Univerzita Karlova
11:35 - 11:55
JCMM, z. s. p. o.
12:00 - 12:20
Campus France
13:00 - 13:30
Closing meeting of exhibitors

Program of the Teacher's Center

Tuesday 23. 11. 2021
Pedagogické centrum - pavilon V
9:20 - 9:40
Univerzita obrany – více než vysoká škola
9:45 - 9:55
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
10:00 - 10:30
Vysoké učení technické v Brně
10:35 - 10:55
Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:00 - 11:20
Vysoká škola obchodní a hotelová
11:30 - 11:50
MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky vysoké školy
11:55 - 12:15
Mendelova univerzita v Brně
12:20 - 12:40
NEWTON University
12:45 - 13:05
Efektivní příprava - přijímačky na lékařskou fakultu
13:10 - 13:30
JCMM, z. s. p. o. – kariérové poradenství na školách
Wednesday 24. 11. 2021
Pedagogické centrum - pavilon V
9:20 - 9:40
Univerzita obrany – více než vysoká škola
9:45 - 9:55
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
10:00 - 10:30
Vysoké učení technické v Brně
10:35 - 10:55
Masarykova univerzita
11:00 - 11:20
Vysoká škola obchodní a hotelová
11:30 - 11:50
Univerzita Karlova
11:55 - 12:05
Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.
12:10 - 12:20
Univerzita Hradec Králové
12:25 - 12:45
MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky vysoké školy
12:50 - 13:10
JCMM, z. s. p. o. – kariérové poradenství na školách
Thursday 25. 11. 2021
Pedagogické centrum - pavilon V
9:00 - 9:15
Fakulta veterinárního lékařství, VETUNI Brno
9:20 - 9:40
Ekonomická fakulta VŠB-TUO – tvoříme příběhy
9:45 - 9:55
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
10:00 - 10:20
University of New York in Prague
10:35 - 10:55
Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:00 - 11:20
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
11:30 - 11:50
Univerzita Karlova
11:55 - 12:15
Mendelova univerzita v Brně
12:20 - 12:40
MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky vysoké školy
12:45 - 13:05
JCMM, z. s. p. o. – kariérové poradenství na školách
13:10 - 13:30
Výhody Europassu a EQF pro učitele, studenty i absolventy
Friday 26. 11. 2021
Pedagogické centrum - pavilon V
9:20 - 9:40
Výhody Europassu a EQF pro učitele, studenty i absolventy
9:45 - 9:55
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11:00 - 11:20
MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky vysoké školy
11:30 - 11:50
Policie České republiky
11:55 - 12:15
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
12:20 - 12:40
JCMM, z. s. p. o. – kariérové poradenství na školách
These websites use cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree.