Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

seminar program

GAUDEAMUS BRATISLAVA 4th - 6th October 2022

Come and listen to our interesting lectures! Get the most information about schools, disciplines, entrance exams, and student life!

Seminar schedule

Tuesday 4. 10. 2022
Lecture Theatre - Hall D
9:00 - 9:30
Fair opening event
9:45 - 9:55
Prague City University
10:00 - 10:20
Univerzita Komenského v Bratislave
10:25 - 10:45
Slovenská technická univerzita v Bratislave
10:50 - 11:10
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:15 - 11:35
Žilinská univerzita v Žiline
11:40 - 12:10
Univerzita Karlova
12:15 - 12:45
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
12:50 - 13:10
Univerzita Palackého v Olomouci
13:15 - 13:45
Masarykova univerzita
13:50 - 14:10
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
14:15 - 14:35
University of New York in Prague
14:40 - 15:00
Ostravská univerzita: Tady začíná tvůj příběh
15:05 - 15:25
Trnavská univerzita v Trnave
Wednesday 5. 10. 2022
Lecture Theatre - Hall D
8:45 - 9:05
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9:10 - 9:30
Ostravská univerzita: Tady začíná tvůj příběh
9:35 - 9:55
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
10:00 - 10:20
Univerzita Komenského v Bratislave
10:25 - 10:45
Slovenská technická univerzita v Bratislave
10:50 - 11:10
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:15 - 11:35
Žilinská univerzita v Žiline
11:40 - 12:10
Univerzita Karlova
12:15 - 12:45
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
12:50 - 13:10
Univerzita Palackého v Olomouci
13:15 - 13:45
Masarykova univerzita
13:50 - 14:10
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
14:15 - 14:35
University of New York in Prague
14:40 - 15:00
Trnavská univerzita v Trnave
15:05 - 15:25
Štúdium vo Francúzsku
Thursday 6. 10. 2022
Lecture Theatre - Hall D
8:35 - 8:55
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
9:00 - 9:30
Masarykova univerzita
9:35 - 9:55
Univerzita Palackého v Olomouci
10:00 - 10:20
Univerzita Komenského v Bratislave
10:25 - 10:45
Slovenská technická univerzita v Bratislave
10:50 - 11:10
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:15 - 11:35
Žilinská univerzita v Žiline
11:40 - 12:00
Univerzita Karlova
12:05 - 12:25
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
12:30 - 12:50
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
12:55 - 13:15
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
13:20 - 13:40
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
13:45 - 14:05
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
14:10 - 14:30
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
14:35 - 14:55
Univerzita Karlova, Teologické fakulty

Program of the Teacher's Center

Tuesday 4. 10. 2022
Teacher's center - Hall D
10:25 - 10:45
Žilinská univerzita v Žiline
10:50 - 11:10
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:15 - 11:35
Proč studenti navštěvují Poradenské centrum Ostravské univerzity
11:40 - 11:50
České vysoké učení technické v Praze
11:55 - 12:05
Prague City University
12:10 - 12:30
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
12:35 - 12:55
SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Wednesday 5. 10. 2022
Teacher's center - Hall D
9:35 - 9:55
Rakúske vel'vyslanectvo - Śtúdium v Rakúsku
10:00 - 10:20
Univerzita Komenského v Bratislave
10:25 - 10:45
Slovenská technická univerzita v Bratislave
10:50 - 11:10
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:15 - 11:35
Proč studenti navštěvují Poradenské centrum Ostravské univerzity
11:40 - 11:50
České vysoké učení technické v Praze
11:55 - 12:15
SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra
12:20 - 12:40
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
Thursday 6. 10. 2022
Teacher's center - Hall D
10:35 - 10:45
České vysoké učení technické v Praze
10:50 - 11:10
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
11:15 - 11:35
Proč studenti navštěvují Poradenské centrum Ostravské univerzity
11:40 - 12:00
NEWTON University