Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

seminar program

GAUDEAMUS NITRA 14th - 15th November 2023

Come and listen to our interesting lectures! Get the most information about schools, disciplines, entrance exams, and student life!

Seminar schedule

Tuesday 14. 11. 2023
Lecture Theatre - Hall F
9:00 - 9:30
Fair opening event
9:40 - 10:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10:05 - 10:25
Žilinská univerzita v Žiline
10:30 - 10:50
Slovenská technická univerzita v Bratislave
10:55 - 11:15
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:20 - 11:40
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
11:45 - 12:05
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12:10 - 12:30
Univerzita Karlova
12:35 - 12:55
Mendelova univerzita v Brně
13:00 - 13:30
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
13:35 - 13:55
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
14:00 - 14:20
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
Wednesday 15. 11. 2023
Lecture Theatre - Hall F
9:15 - 9:35
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9:40 - 10:00
Univerzita Palackého v Olomouci
10:05 - 10:25
Žilinská univerzita v Žiline
10:30 - 10:50
Slovenská technická univerzita v Bratislave
10:55 - 11:15
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:20 - 11:40
Univerzita Karlova
11:45 - 12:05
Mendelova univerzita v Brně
12:10 - 12:40
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
12:45 - 13:05
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahranicí
13:10 - 13:30
Trnavská univerzita v Trnave
13:35 - 13:55
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí

Program of the Teacher's Center

Tuesday 14. 11. 2023
Teacher's center - Hall F
9:35 - 9:55
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
10:00 - 10:20
Univerzita Komenského v Bratislave
10:25 - 10:45
Slovenská technická univerzita v Bratislave
10:50 - 11:10
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
11:15 - 11:35
VOLNÝ TERMÍN
11:40 - 12:00
AVAILABLE TIME
12:05 - 12:25
AVAILABLE TIME
Wednesday 15. 11. 2023
Teacher's center - Hall F
9:15 - 9:35
AVAILABLE TIME
9:40 - 10:00
AVAILABLE TIME
10:05 - 10:25
AVAILABLE TIME
10:30 - 10:50
Univerzita Komenského v Bratislave
10:55 - 11:15
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
11:20 - 11:40
VOLNÝ TERMÍN
11:45 - 12:05
AVAILABLE TIME
12:10 - 12:30
AVAILABLE TIME