Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

seminar program

GAUDEAMUS NITRA 14th - 16th November 2022

Come and listen to our interesting lectures! Get the most information about schools, disciplines, entrance exams, and student life!

Seminar schedule

Monday 14. 11. 2022
Hall K
8:20 - 8:40
Žilinská univerzita v Žiline
8:45 - 9:05
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
9:10 - 9:30
Univerzita Palackého v Olomouci
9:35 - 9:55
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10:00 - 10:20
Univerzita Komenského v Bratislave
10:25 - 10:45
Slovenská technická univerzita v Bratislave
10:50 - 11:10
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:15 - 12:15
Vysoké učení technické v Brně
12:20 - 12:50
Univerzita Karlova
12:55 - 13:15
Mendelova univerzita v Brně
13:20 - 13:50
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
13:55 - 14:15
Masarykova univerzita
14:20 - 14:40
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
14:45 - 14:55
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Tuesday 15. 11. 2022
Hall K
8:20 - 8:40
Žilinská univerzita v Žiline
8:45 - 9:05
University of New York in Prague
9:10 - 9:30
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
9:35 - 9:55
Univerzita Palackého v Olomouci
10:00 - 10:20
Univerzita Komenského v Bratislave
10:25 - 10:45
Slovenská technická univerzita v Bratislave
10:50 - 11:10
Prešovská univerzita
11:15 - 11:35
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:40 - 12:40
Vysoké učení technické v Brně
12:45 - 13:15
Univerzita Karlova
13:20 - 13:40
Mendelova univerzita v Brně
13:45 - 14:05
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
14:10 - 14:40
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
14:45 - 15:00
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Wednesday 16. 11. 2022
Hall K
8:20 - 8:40
Technická univerzita vo Zvolene
8:45 - 9:05
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
9:10 - 9:30
Univerzita Palackého v Olomouci
9:35 - 9:55
Žilinská univerzita v Žiline
10:00 - 10:20
Univerzita Komenského v Bratislave
10:25 - 10:45
Slovenská technická univerzita v Bratislave
10:50 - 11:10
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:15 - 12:15
Vysoké učení technické v Brně
12:20 - 12:50
Univerzita Karlova
12:55 - 13:15
Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd
13:20 - 13:40
Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta
13:45 - 14:15
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně