Faculty of Health Studies University of Pardubice

University: University of Pardubice
Name of faculty: Faculty of Health Studies
Street: Průmyslová 395
Post code: 530 03
City: Pardubice
Province: Pardubický
Country: Czech Republic
Phone: 466 037 736
E-mail: studijni.fzs@upce.cz
Web: https://fzs.upce.cz/
Type of school: university
Quality certificates: DS

Application information

Number of admitted students 225
Number of applicants 578
Application fee 500 Kč
Probability of admission 39 %
Application deadline 31. 3. 2022
Open day Celouniverzitní 10. 12. 2021 10:00 - 18:00 hod. a Fakultní ONLINE 15. 1. 2022 10:00 - 13:00 hod.
Application link

Entrance examination

Entrance examination ANO
Form of entrance exams vlastní forma testů - elektronicky
Preparatory courses ANO
Date of entrance exams Bakalářské studium 16. - 17. 5. 2022, Navazující magisterské studium 18. 5. 2022

Further information

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Organizace a řízení ve zdravotnictví Follow-up master's Full-time
Combined
Czech
Porodní asistence Bachelor Full-time Czech
Radiologická asistence Bachelor Full-time Czech
Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelství v interních oborech Follow-up master's Combined Czech
Specializace v ošetřovatelství – Perioperační péče Follow-up master's Combined Czech
Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče Follow-up master's Combined Czech
Všeobecné ošetřovatelství Bachelor Full-time
Combined
Czech
Zdravotně sociální péče Bachelor Full-time Czech
Zdravotnické záchranářství Bachelor Full-time Czech
These websites use cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree.