Jan Perner Transport Faculty University of Pardubice

University: University of Pardubice
Name of faculty: Jan Perner Transport Faculty
Street: Studentská 95
Post code: 532 10
City: Pardubice
Province: Pardubický
Country: Czech Republic
Phone: 466 036 096
E-mail: andrea.hemzska@upce.cz
Web: dfjp.upce.cz
Type of school: university
Quality certificates: DS

Application information

Number of admitted students 833
Number of applicants 1015
Application fee 500 Kč
Probability of admission 82 %
Application deadline 31. 5. 2021
Open day 27. 1. 2021 a 6. 3. 2021
Application link https://bit.ly/33rPidT

Entrance examination

Entrance examination Bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia. Výjimku tvoří studijní program Technika, technologie a řízení letecké dopravy, kde studenti musí absolvovat přijímací pohovor
Form of entrance exams Bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia
Preparatory courses ANO
Date of entrance exams Bakalářské studium: do 31. května 2021, Magisterské studium: do 30. června 2021

Further information

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Dopravní management a marketing Bachelor Full-time
Combined
Czech
Dopravní management, marketing a logistika Follow-up master's Full-time
Combined
Czech
Dopravní prostředky a infrastruktura Doctoral Full-time
Combined
Czech
Dopravní stavitelství Bachelor
Follow-up master's
Full-time
Combined
Czech
Elektrická trakce a elektromobilita Bachelor
Follow-up master's
Full-time
Combined
Czech
Logistika Bachelor Full-time
Combined
Czech
Provoz a údržba vozidel Bachelor
Follow-up master's
Full-time
Combined
Czech
Stavba vozidel Bachelor
Follow-up master's
Full-time
Combined
Czech
Technika, technologie a řízení letecké dopravy Bachelor Full-time Czech
Technologie a management v dopravě Doctoral Full-time
Combined
Czech
Technologie a řízení dopravy Bachelor
Follow-up master's
Full-time
Combined
Czech
These websites use cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree.