Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

Jan Perner Transport Faculty University of Pardubice

technický
University: University of Pardubice
Name of faculty: Jan Perner Transport Faculty
Street: Studentská 95
Post code: 532 10
City: Pardubice
Province: Pardubický
Country: Czech Republic
Phone: 466 036 096
E-mail: andrea.hemzska@upce.cz
Web: dfjp.upce.cz
Type of school: university
Quality certificates: DS

Application information

Number of admitted students 833
Number of applicants 1015
Application fee 500 Kč
Probability of admission 82 %
Application deadline 31. 5. 2021
Open day 27. 1. 2021 a 6. 3. 2021
Application link https://bit.ly/33rPidT

Entrance examination

Entrance examination Bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia. Výjimku tvoří studijní program Technika, technologie a řízení letecké dopravy, kde studenti musí absolvovat přijímací pohovor
Form of entrance exams Bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia
Preparatory courses ANO
Date of entrance exams Bakalářské studium: do 31. května 2021, Magisterské studium: do 30. června 2021

Further information

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Dopravní management a marketing
Bachelor Full-time
Combined
Czech
Dopravní management, marketing a logistika
Follow-up master's Full-time
Combined
Czech
Dopravní prostředky a infrastruktura
Doctoral Full-time
Combined
Czech
Dopravní stavitelství
Bachelor
Follow-up master's
Full-time
Combined
Czech
Elektrická trakce a elektromobilita
Bachelor
Follow-up master's
Full-time
Combined
Czech
Logistika
Bachelor Full-time
Combined
Czech
Provoz a údržba vozidel
Bachelor
Follow-up master's
Full-time
Combined
Czech
Stavba vozidel
Bachelor
Follow-up master's
Full-time
Combined
Czech
Technika, technologie a řízení letecké dopravy
Bachelor Full-time Czech
Technologie a management v dopravě
Doctoral Full-time
Combined
Czech
Technologie a řízení dopravy
Bachelor
Follow-up master's
Full-time
Combined
Czech