Faculty of Arts and Philosophy University of Pardubice

University: University of Pardubice
Name of faculty: Faculty of Arts and Philosophy
Street: Studentská 84
Post code: 532 10
City: Pardubice
Province: Pardubický
Country: Czech Republic
Phone: 466 036 224
E-mail: jan.prazak@upce.cz
Web: https://ff.upce.cz
Type of school: university
Quality certificates: DS

Application information

Number of admitted students 520
Number of applicants 924
Application fee 500 Kč
Probability of admission 56 %
Application deadline Bakalářské studium 20. 4. 2022; Magisterské studium 30. 4. 2022
Open day pátek 10. 12. 2021 – celouniverzitní den otevřených dveří Univerzity Pardubice
Application link http://eprihlaska.upce.cz

Entrance examination

Form of entrance exams Vlastní forma přijímacích zkoušek
Preparatory courses Ano
Date of entrance exams Bakalářské studium: 6. – 7. 6. 2022; Magisterské studium: 8. – 9. 6. 2022
Focus on subjects Podrobnější informace naleznete na portálu pro uchazeče studuj.upce.cz

Further information

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Anglická filologie Follow-up master's Full-time Czech
Anglický jazyk, specializace: Anglický jazyk pro odbornou praxi Bachelor Full-time Czech
Anglický jazyk, specializace: Anglický jazyk pro vzdělávání Bachelor Full-time Czech
Filosofie Bachelor
Follow-up master's
Doctoral
Full-time Czech
Historical Sciences Doctoral Full-time
Combined
English
Historické vědy Doctoral Full-time
Combined
Czech
Historicko-literární studia Bachelor Full-time Czech
Historie, specializace: Archeologie Bachelor Full-time Czech
Historie, specializace: Archivní studia Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Historie, specializace: Dějiny literární kultury Follow-up master's Full-time Czech
Historie, specializace: Gender history Follow-up master's Full-time Czech
Historie, specializace: Kulturně historická studia Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Historie, specializace: Kulturně-historická studia slovanských zemí Follow-up master's Full-time Czech
Historie, specializace: Ochrana hmotných památek Bachelor Full-time Czech
Historie, specializace: Péče o kulturní dědictví Follow-up master's Full-time Czech
Historie, specializace: Soudobé dějiny Follow-up master's Full-time Czech
Humanitní studia, specializace: Historickografické vědy Bachelor Full-time Czech
Humanitní studia, specializace: Pedagogické vědy Bachelor Full-time Czech
Humanitní studia, specializace: Sociologicko-antropologické vědy Bachelor Full-time Czech
Philosophy Doctoral Full-time
Combined
English
These websites use cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree.