Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

Czech Technical University in Prague (CTU)

přírodovědný technický ekonomický umělecký
Name of school Czech Technical University in Prague (CTU)
Street Jugoslávských partyzánů 1580/3
Post code 160 00
City Prague
Province Praha
Country Czech Republic
Phone 224 351 111
E-mail cvut@cvut.cz
Web www.cvut.cz
Type of school university
Quality certificates žádný

Further information

The Czech Technical University in Prague is one of the largest and oldest technical universities in Europe. At present, CTU has eight faculties (civil, mechanical, electrical, nuclear and physical engineering, architecture, transport, biomedical engineering, information technology) and over 18,000 students study there. For the academic year 2020/21, CTU offers its students 214 accredited study programs, of which 84 in a foreign language. CTU educates experts in the field of technology, scientists and managers with knowledge of foreign languages, who are dynamic, flexible and can quickly adapt to market requirements.

Files for download

Faculties

Faculty of Civil Engineering

Thákurova 7, Prague 6, Czech Republic,

 • Architektura a stavitelství
 • Civil Engineering
 • Geodézie a kartografie
 • Management a ekonomika ve stavebnictví
View details

Faculty of Biomedical Engineering

Nám. Sítná 3105, Kladno 2, Czech Republic,

 • Aplikovaná fyzioterapie
  přírodovědný technický
 • Asistivní technologie
  přírodovědný technický
 • Bezpečnost a ochrana obyvatelstva
  přírodovědný technický
 • Biomedical Engineering
  technický
View details

Faculty of Information Technology

Thákurova 9, Prague 6, Czech Republic,

 • Informační bezpečnost
 • Manažerská informatika
 • Návrh a programování vestavných systémů
 • Počítačová bezpečnost
View details

Masaryk Institute of Advanced Studies

Kolejní 2637/2a, Prague, Czech Republic,

 • Economics and Management
  ekonomický
 • Ekonomika a management
  ekonomický
 • Innovation Project Management
  ekonomický
 • Projektové řízení inovací
  ekonomický
View details

Faculty of Transportation Sciences

Konviktská 20, Prague 1, Czech Republic,

 • Dopravní systémy a technika
 • Inteligentní dopravní systémy
 • Intelligent Transport Systems
 • Letecká doprava
View details

Faculty of Transportation - Děčín Campus

Pohraniční 1288/1, Děčín, Czech Republic,

 • Dopravní systémy a technika
 • Logistika a řízení dopravních procesů
 • Technika a technologie v dopravě a spojích
View details

Faculty of Architecture

Thákurova 9, Prague, Czech Republic,

 • Architecture and Urbanism
  technický umělecký
 • Architektura a urbanismus
  technický umělecký
 • Architektura, urbanismus a krajinářská architektura
  technický umělecký
 • Design
  technický umělecký
View details

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering

Břehová 7, Prague 1, Czech Republic,

 • Aplikace informatiky v přírodních vědách
 • Aplikovaná algebra a analýza
 • Aplikovaná fyzika ionizujícího záření
 • Aplikovaná informatika
View details

Faculty of Electrical Engineering (FEE CTU)

Technická 2, Prague 6, Czech Republic,

 • Elektronika a komunikace
 • Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika
 • Elektrotechnika, energetika a management
 • Inteligentní budovy
View details

Faculty of Mechanical Engineering

Technická 4, Prague 6, Czech Republic,

 • Aplikované vědy ve strojním inženýrství
 • Automatizační a přístrojová technika
 • Dopravní a transportní technika
 • Energetika a procesní inženýrství
View details

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Aplikace informatiky v přírodních vědách
Bachelor
Follow-up master's
Aplikovaná algebra a analýza
Bachelor Full-time Czech
Aplikovaná fyzika ionizujícího záření
Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Aplikovaná fyzioterapie
přírodovědný technický
Follow-up master's Full-time Czech
Aplikovaná informatika
Bachelor Full-time Czech
Aplikované matematicko-stochastické metody
Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Aplikované vědy ve strojním inženýrství
Follow-up master's Full-time
Combined
Czech
Architecture and Urbanism
technický umělecký
Follow-up master's Full-time English
Architektura a stavitelství
Bachelor Full-time Czech
Architektura a urbanismus
technický umělecký
Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Architektura, urbanismus a krajinářská architektura
technický umělecký
Follow-up master's Full-time Czech
Asistivní technologie
přírodovědný technický
Doctoral Full-time
Combined
Czech
Automatizační a přístrojová technika
Follow-up master's Full-time
Combined
Czech
Bezpečnost a ochrana obyvatelstva
přírodovědný technický
Bachelor Full-time
Combined
Czech
Biomedical and Clinical Engineering
technický
Follow-up master's Full-time English
Biomedical Engineering
technický
Doctoral Full-time
Combined
English
Biomedical Technology
technický
Bachelor Full-time English
Biomedicínská a klinická informatika
technický
Follow-up master's Full-time Czech
Biomedicínská technika
technický
Bachelor Full-time Czech
Biomedicínské inženýrství
přírodovědný technický
Follow-up master's Full-time Czech

Meet us at these fairs

Gaudeamus Brno 2024

XXIX. year,
Exhibition Center Brno
19.11 - 22.11.2024

stánek č.

Gaudeamus Bratislava 2024

XXVII. year,
Incheba Expo Bratislava
08.10 - 10.10.2024

stánek č.