Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

Faculty of Transportation Sciences Czech Technical University in Prague (CTU)

technický
University: Czech Technical University in Prague (CTU)
Name of faculty: Faculty of Transportation Sciences
Street: Konviktská 20
Post code: 110 00
City: Prague 1
Province: Praha
Country: Czech Republic
Phone: 224 359 542
E-mail: vicenova@fd.cvut.cz
Web: www.fd.cvut.cz
Type of school: college
Quality certificates:

Application information

Number of admitted students 438
Number of applicants 678
Application fee 900 Kč
Probability of admission 65%
Application deadline od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024
Open day Prezenční forma 24. 11. 2023 a 2. 2. 2024 Praha, 22. 1. 2024 pracoviště Děčín. Uchazeči o bakalářské studium se mohou podívat na speciální webové stránky pro středoškoláky https://www.rozhybejbudoucnost.cz/
Application link https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/

Entrance examination

Entrance examination Uchazeči, kteří vykonali státní část maturitní zkoušky, nekonají písemnou přijímací zkoušku. Kritériem jsou výsledky státní a profilové části maturitní zkoušky. Zájemci o studijní program Profesionální pilot (PIL) skládají přijímací zkoušku z matematiky a
Form of entrance exams doložit maturitní vysvědčení, na (PIL) vlastní forma testů
Preparatory courses ANO, únor - duben 2024; https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/pripravne-kurzy.html
Date of entrance exams červen 2024
Model of entrance exams pro program (PIL) - www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html
Focus on subjects matematika, fyzika, cizí jazyk

Further information

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Dopravní systémy a technika
Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Inteligentní dopravní systémy
Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Intelligent Transport Systems
Follow-up master's Full-time English
Letecká doprava
Bachelor Full-time
Combined
Czech
Logistika a řízení dopravních procesů
Bachelor
Follow-up master's
Full-time
Combined
Czech
Profesionální pilot
Bachelor Full-time Czech
Professional Pilot
Bachelor Full-time English
Provoz a řízení letecké dopravy
Follow-up master's Full-time
Combined
Czech
Smart Cities
Follow-up master's Full-time English
Technika a technologie v dopravě a spojích
technický
Bachelor Full-time Czech
Technologie údržby letadel
Bachelor Full-time Czech