Faculty of Civil Engineering Czech Technical University in Prague (CTU)

University: Czech Technical University in Prague (CTU)
Name of faculty: Faculty of Civil Engineering
Street: Thákurova 7
Post code: 166 29
City: Prague 6
Province: Praha
Country: Czech Republic
Phone: 224 358 759
E-mail: uchazec@fsv.cvut.cz
Web: www.fsv.cvut.cz
Type of school: college
Quality certificates: žádný

Application information

Number of admitted students 1 450
Number of applicants 1 920
Application fee 850 Kč
Probability of admission 75 %
Application deadline 1. 1. - 31. 3. 2022
Open day online na stavarna.online
Application link https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/

Entrance examination

Entrance examination ANO
Form of entrance exams Do všech studijních programů se koná přijímací zkouška z matematiky. Pro program Architektura a stavitelství je navíc pohovor a odevzdání výtvarných prací.
Preparatory courses matematika, deskriptivní geometrie, architektonická kresba
Date of entrance exams První kolo červen 2022, druhé kolo srpen 2022, Mgr.: květen 2022
Model of entrance exams https://www.fsv.cvut.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/

Further information

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Architektura a stavitelství Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Budovy a prostředí Follow-up master's Full-time Czech
Building Structures Follow-up master's Full-time English
Civil Engineering Bachelor Full-time English
Geodézie a kartografie Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Geomatika Follow-up master's Full-time Czech
Integrální bezpečnost staveb Follow-up master's Full-time Czech
Inteligentní budovy Follow-up master's Full-time Czech
Inženýrská geodézie Follow-up master's Full-time Czech
Inženýrství životního prostředí Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Konstrukce a dopravní stavby Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Konstrukce pozemních staveb Follow-up master's Full-time Czech
Management a ekonomika ve stavebnictví Bachelor Full-time Czech
Materiálové inženýrství Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Pozemní stavby Bachelor Full-time Czech
Požární bezpečnost staveb Bachelor Full-time Czech
Projektový management a inženýring Follow-up master's Full-time Czech
Projektový management a inženýring Follow-up master's Full-time Czech
Příprava, realizace a provoz staveb Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Realizace pozemních a inženýrských staveb Bachelor Full-time Czech
These websites use cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree.