Faculty of Biomedical Engineering Czech Technical University in Prague (CTU)

University: Czech Technical University in Prague (CTU)
Name of faculty: Faculty of Biomedical Engineering
Street: Nám. Sítná 3105
Post code: 272 01
City: Kladno 2
Province: Středočeský
Country: Czech Republic
Phone: 224 358 473, 224 358 497
E-mail: studijni@fbmi.cvut.cz
Web: www.fbmi.cvut.cz
Type of school: college
Quality certificates: žádný

Application information

Application fee 850 Kč
Application deadline 31. 3. 2022
Open day 3. 12. 2021 a 28. 1. 2022 - viz https://www.fbmi.cvut.cz/cs/uchazec/dod
Application link https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/

Entrance examination

Entrance examination lze prominout dle prospěchu SŠ
Form of entrance exams dle prospěchu ze SŠ, vlastní forma testů
Preparatory courses https://www.fbmi.cvut.cz/cs/uchazec/pripravne-kurzy
Date of entrance exams BSP: 13. - 17. 6. 2022, NMSP: 20. - 24. 6. 2022
Model of entrance exams www.fbmi.cvut.cz/fakulta/zaverecne-zpravy-prijimaci-rizeni
Focus on subjects dle studijního programu: fyzika + biologie / biologie + chemie / fyzika + matematika

Further information

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Aplikovaná fyzioterapie Follow-up master's Full-time Czech
Asistivní technologie Doctoral Full-time
Combined
Czech
Bezpečnost a ochrana obyvatelstva Bachelor Full-time
Combined
Czech
Biomedical and Clinical Engineering Follow-up master's Full-time English
Biomedical Engineering Doctoral Full-time
Combined
English
Biomedical Technology Bachelor Full-time English
Biomedicínská a klinická informatika Follow-up master's Full-time Czech
Biomedicínská technika Bachelor Full-time Czech
Biomedicínské inženýrství Follow-up master's Full-time Czech
Biomedicínské inženýrství Doctoral Full-time
Combined
Czech
Civilní nouzová připravenost Doctoral Full-time
Combined
Czech
Civilní nouzové plánování Follow-up master's Full-time
Combined
Czech
Fyzioterapie Bachelor Full-time Czech
Informatika a kybernetika ve zdravotnictví Bachelor Full-time Czech
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví Bachelor Full-time Czech
Optika a optometrie Bachelor Full-time Czech
Radiologická asistence Bachelor Full-time Czech
Systematic Integration of Processes in Health Service Follow-up master's Full-time English
Systémová integrace procesů ve zdravotnictví Follow-up master's Full-time
Combined
Czech
Zdravotnické záchranářství Bachelor Full-time Czech
These websites use cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree.