Comenius University in Bratislava

Name of school Comenius University in Bratislava
Street Šafárikovo nám. 6
Post code 818 06
City Bratislava
Province Bratislavský
Country Slovakia
Phone +421 2 592 44 442
E-mail pr@uniba.sk
Web www.uniba.sk
Type of school university
Quality certificates žádný

Further information

Files for download

Faculties

Faculty of Education

Račianska 59, Bratislava, Slovakia,

 • učiteľstvo histórie a učiteľstvo pedagogiky
 • učiteľstvo pedagogiky a výtvarná edukácia
 • učiteľstvo psychológie a španielskeho jazyka a literatúry
 • učiteľstvo výchovy k občianstvu a hudby
View details

Faculty of Pharmacy

Odbojárov 10, Bratislava, Slovakia,

 • farmaceutická chémia
 • farmakognózia
 • farmácia
 • lekárenstvo
View details

Jesenius Faculty of Medicine in Martin

Malá hora 4A, Martin, Slovakia,

 • anesteziológia a resuscitácia
 • lekárska biofyzika
 • lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
 • patologická anatómia a súdne lekárstvo
View details

Faculty of Arts

Gondova 2, Bratislava, Slovakia,

 • estetika
 • filozofia – sociológia
 • germanistika – informačné štúdiá
 • slovakistické štúdiá (pre zahraničných uchádzačov)
View details

Faculty of Natural Sciences

Ilkovičova 6, Bratislava, Slovakia,

 • fyzikálna chémia
 • geografia, geoinformatika a kartografia
 • pedológia
 • učiteľstvo environmentalistiky v kombinácii
View details

Faculty of Law

Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, Bratislava 1, Slovakia,

 • obchodné a finančné právo
 • právo a ekonómia
 • správne právo
 • ústavné právo
View details

Faculty of Physical Education and Sports

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava, Slovakia,

 • organizácia a riadenie športu
 • ošetrovateľstvo
 • učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry
 • Šport pre zdravie
View details

Faculty of Social and Economic Sciences

Mlynské luhy 4, Bratislava, Slovakia,

 • Mediamatika
 • európske štúdiá a politiky
 • sociálna a pracovná psychológia
 • sociálna antropológia
View details

Roman Catholic Faculty of Theology

Kapitulská 26, Bratislava, Slovakia,

 • Katolícka teológia
 • habilitačné konanie
View details

Faculty of Medicine

Špitálska 24, Bratislava, Slovakia,

 • chirurgia
 • otorinolaryngológia
 • psychiatria
 • trestné právo
View details

Faculty of Management

Odbojárov 10, Bratislava, Slovakia,

 • management
 • manažment
 • medzinárodný manažment
View details

Evangelical Lutheran Theological Faculty

Bartókova 8, Bratislava, Slovakia,

 • evanjelická teológia
 • evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo geografie
 • učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
View details

Faculty of mathematics, Physics and Informatics

Mlynská dolina F1, Bratislava, Slovakia,

 • aplikovaná informatika (konverzný program)
 • ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
 • fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • geometria a topológia
View details

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
analytická chémia Master's Slovak
anatómia, histológia a embryológia Doctoral Combined Slovak
andragogika Bachelor Full-time Slovak
anesteziológia a resuscitácia Doctoral Combined Slovak
anesteziológia a resuscitácia Doctoral Combined Slovak
anorganická chémia Master's Slovak
antropológia Master's Slovak
aplikovaná a environmentálna geofyzika Master's Slovak
aplikovaná ekonómia Bachelor
Master's
Full-time Slovak
aplikovaná informatika (konverzný program) Master's Full-time Slovak
aplikovaná matematika Doctoral Combined Slovak
archeológia Slovak
archívnictvo Slovak
astronómia a astrofyzika Doctoral Full-time Slovak
Biofyzika a chemická fyzika Master's Full-time Slovak
biochémia Master's Slovak
biológia Slovak
Biological Chemistry Bachelor English
biomineralógia Master's Slovak
biotechnológie Master's Slovak
These websites use cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree.