Comenius University in Bratislava

Name of school Comenius University in Bratislava
Street Šafárikovo nám. 6
Post code 818 06
City Bratislava
Province Bratislavský
Country Slovakia
Phone +421 2 592 44 442
E-mail infocentrum@uniba.sk
Web www.uniba.sk
Type of school university
Quality certificates žádný

Further information

Files for download

Faculties

Faculty of Education

Račianska 59, Bratislava, Slovakia,

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a hudobného umenia
 • učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry
View details

Faculty of Pharmacy

Odbojárov 10, Bratislava, Slovakia,

 • farmaceutická chémia
 • farmakognózia
 • farmácia
 • lekárenstvo
View details

Jesenius Faculty of Medicine in Martin

Malá hora 4A, Martin, Slovakia,

 • anesteziológia a resuscitácia
 • lekárska biofyzika
 • lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
 • patologická anatómia a súdne lekárstvo
View details

Faculty of Arts

Gondova 2, Bratislava, Slovakia,

 • estetika
 • filozofia – sociológia
 • germanistika – informačné štúdiá
 • slovakistické štúdiá (pre zahraničných uchádzačov)
View details

Faculty of Natural Sciences

Ilkovičova 6, Bratislava, Slovakia,

 • Fyziológia rastlín
 • Genetika
 • Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
 • Geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje
View details

Faculty of Law

Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, Bratislava 1, Slovakia,

 • obchodné a finančné právo
 • právo a ekonómia
 • správne právo
 • ústavné právo
View details

Faculty of Physical Education and Sports

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava, Slovakia,

 • organizácia a riadenie športu
 • ošetrovateľstvo
 • učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry
 • Šport pre zdravie
View details

Faculty of Social and Economic Sciences

Mlynské luhy 4, Bratislava, Slovakia,

 • Mediamatika
 • európske štúdiá a politiky
 • sociálna a pracovná psychológia
 • sociálna antropológia
View details

Roman Catholic Faculty of Theology

Kapitulská 26, Bratislava, Slovakia,

 • Katolícka teológia
 • habilitačné konanie
View details

Faculty of Medicine

Špitálska 24, Bratislava, Slovakia,

 • chirurgia
 • otorinolaryngológia
 • psychiatria
 • trestné právo
View details

Faculty of Management

Odbojárov 10, Bratislava, Slovakia,

 • management
 • manažment
 • medzinárodný manažment
View details

Evangelical Lutheran Theological Faculty

Bartókova 8, Bratislava, Slovakia,

 • evanjelická teológia
 • evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo geografie
 • učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
View details

Faculty of mathematics, Physics and Informatics

Mlynská dolina F1, Bratislava, Slovakia,

 • aplikovaná informatika (konverzný program)
 • ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
 • fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • geometria a topológia
View details

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Analytická chémia Master's Full-time Slovak
anatómia, histológia a embryológia Doctoral Combined Slovak
andragogika Bachelor Full-time Slovak
anesteziológia a resuscitácia Doctoral Combined Slovak
anesteziológia a resuscitácia Doctoral Combined Slovak
Anorganická chémia Master's Full-time Slovak
Antropológia Master's Full-time Slovak
Aplikovaná a environmentálna geofyzika Master's Full-time Slovak
aplikovaná ekonómia Bachelor
Master's
Full-time Slovak
aplikovaná informatika (konverzný program) Master's Full-time Slovak
aplikovaná matematika Doctoral Combined Slovak
archeológia Slovak
archívnictvo Slovak
astronómia a astrofyzika Doctoral Full-time Slovak
Biofyzika a chemická fyzika Master's Full-time Slovak
Biochémia Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Biológia Bachelor Full-time Slovak
Biological Chemistry Bachelor Full-time English
Biotechnológie Master's Full-time Slovak
Botanika Master's Full-time Slovak

Meet us at these fairs

Gaudeamus Brno 2021

XXVIII. year,
Exhibition Center Brno
23.11 - 26.11.2021

Gaudeamus Bratislava 2021

XXV. year,
Incheba Expo
12.10 - 15.10.2021

Gaudeamus Nitra 2021

IX. year,
Agrokomplex Nitra
02.11 - 04.11.2021

These websites use cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree.