Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

Faculty of mathematics, Physics and Informatics Comenius University Bratislava

přírodovědný technický ekonomický
University: Comenius University Bratislava
Name of faculty: Faculty of mathematics, Physics and Informatics
Street: Mlynská dolina F1
Post code: 842 48
City: Bratislava
Province: Bratislavský
Country: Slovakia
Phone: +421 2 602 95 111
E-mail: prijimacky@fmph.uniba.sk
Web: https://fmph.uniba.sk/
Type of school:
Quality certificates: žiadne

Application information

Application fee 15€ (elektronická prihláška), 33€ (papierová prihláška)
Application deadline 31. 3. 2023
Open day 8. 2. 2023 (pre maturantov) a 7. 6. 2023 (pre stredoškolákov z nižších ročníkov)
Application link https://uniba.sk/prihlaska/

Entrance examination

Entrance examination https://fmph.uniba.sk/prihlasky/
Form of entrance exams písomná
Date of entrance exams Termíny a miesta určuje samotná spoločnosť Scio . Bližšie podmienky pre konkrétne programy: https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/bakalarske-studium/.
Model of entrance exams https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/prihlasky/prijimacie-skusky-zadania-a-riesenia/
Focus on subjects informatika, matematika

Further information

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
aplikovaná informatika (konverzný program)
Master's Full-time Slovak
aplikovaná matematika
Doctoral Combined Slovak
astronómia a astrofyzika
Doctoral Full-time Slovak
Biofyzika a chemická fyzika
Master's Full-time Slovak
diskrétna matematika
Doctoral Full-time Slovak
ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
Master's Full-time Slovak
fyzika kondenzovaných látok a akustika
Doctoral Full-time Slovak
fyzika tuhých látok
Master's Full-time Slovak
geofyzika
Doctoral Full-time Slovak
geometria a topológia
Doctoral Slovak
kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia
Doctoral Full-time Slovak
manažérska matematika
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
Bachelor Full-time Slovak
pravdepodobnosť a matematická štatistika
Master's Full-time Slovak
teoretická fyzika a matematická fyzika
Doctoral Full-time Slovak
teória vyučovania matematiky
Doctoral Slovak
učiteľstvo fyziky a informatiky
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
učiteľstvo informatiky a biológie
Master's Full-time Slovak
učiteľstvo matematiky a informatiky
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy
Bachelor
Master's
Full-time Slovak