Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

Faculty of Arts Comenius University Bratislava

humanitní
University: Comenius University Bratislava
Name of faculty: Faculty of Arts
Street: Gondova 2
Post code: 814 02
City: Bratislava
Province: Bratislavský
Country: Slovakia
Phone: 00421 2 9013 1111
E-mail: so@fphil.uniba.sk
Web: https://fphil.uniba.sk/
Type of school:
Quality certificates:

Application information

Number of admitted students 1088 (963 v prvom kole + 125 v druhom kole)
Number of applicants cca 1.700 (1665 v prvom kole + 134 v druhom kole = 1799)
Application fee 20,- Eur
Probability of admission 60%
Application deadline 28.2.2023
Open day 28.1.2023
Application link https://uniba.sk/prihlaska/

Entrance examination

Entrance examination áno
Form of entrance exams Test všeobecných študijných predpokladov, testy z AJ, NJ a ŠPJ u www.scio.cz, s. r. o. , testy špecifických študijných pre študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá, žurnalistika
Preparatory courses NIE
Date of entrance exams Termíny a miesta Scio testov určuje samotná spoločnosť
Focus on subjects humanitné a spoločenskovedné odbory, cudzie jazyky so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo, učiteľstvo akademických predmetov

Further information

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
andragogika
Bachelor Full-time Slovak
archeológia
Slovak
archívnictvo
Slovak
dejiny umenia
Bachelor Full-time Slovak
dejiny umenia – história
Slovak
dejiny umenia – muzeológia
Slovak
estetika
Slovak
etnológia
Slovak
etnológia – filozofia
Slovak
etnológia – história
Slovak
etnológia – muzeológia
Slovak
etnológia – muzikológia
Slovak
etnológia – religionistika
Slovak
etnológia – slovanské štúdiá
Slovak
filozofia
Bachelor
Master's
Full-time
Full-time
Slovak
filozofia – história
Slovak
filozofia – religionistika
Slovak
filozofia – sociológia
Slovak
germanistika – informačné štúdiá
Slovak
história
Slovak