Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

Faculty of Law Comenius University Bratislava

humanitní
University: Comenius University Bratislava
Name of faculty: Faculty of Law
Street: Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313
Post code: 810 00
City: Bratislava 1
Province: Bratislavský
Country: Slovakia
Phone: +421 2 9012 1150
E-mail: SO-dl@flaw.uniba.sk
Web: www.flaw.uniba.sk
Type of school:
Quality certificates:

Application information

Number of admitted students Právo: 600 (denná forma štúdia), 200 (externá forma štúdia); Ekonómia a právo: 100 pre denné štúdium a 50 pre externé štúdium; Manažment a právo: 100
Application fee 70 Eur
Application deadline 31. 3. 2024 (ekonómia a právo), 15. 6. 2024
Open day 24. 11. 2023; 22. 11. 2023
Application link https://uniba.sk/prihlaska/

Entrance examination

Entrance examination https://www.flaw.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/
Form of entrance exams Právo - bez prijímacej skúšky; Ekonómia a právo - písomný test; Manažment a právo - písomný test
Date of entrance exams upresníme
Focus on subjects všeobecný prehľad v oblasti náuky o spoločnosti, dejín a logického myslenia, cudzieho jazyky (anglického alebo nemeckého), matematika

Further information

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Administrate Law
Doctoral Full-time
Combined
English
Canon Law
Doctoral Full-time
Combined
English
Civil Law
Doctoral Full-time
Combined
English
Comercial and Financial Law
Doctoral Full-time
Combined
English
Constitutional Law
Doctoral Full-time
Combined
English
Criminal Law
Doctoral Full-time
Combined
English
Ekonómia a právo
Bachelor Full-time
Combined
Slovak
International Law
Doctoral Full-time
Combined
English
Kánonické právo
Master's
Doctoral
Full-time
Combined
Slovak