Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

Faculty of Physical Education and Sports Comenius University Bratislava

přírodovědný
University: Comenius University Bratislava
Name of faculty: Faculty of Physical Education and Sports
Street: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
Post code: 814 69
City: Bratislava
Province: Bratislavský
Country: Slovakia
Phone: +421 2 901 79 906
E-mail: ludmila.blatna@uniba.sk
Web: https://fsport.uniba.sk
Type of school:
Quality certificates:

Application information

Number of admitted students 375
Number of applicants 540
Application fee 50€ (druhá prihláška 20€)
Probability of admission 69%
Application deadline 28.2.2023
Open day 9.9.2022; 20.1.2023
Application link https://uniba.sk/prihlaska/

Entrance examination

Entrance examination áno /teoretická a praktická časť/
Form of entrance exams Uchádzač bude pozvaný na teoretickú a pohybovú čast prijímacej skúšky
Date of entrance exams 19. 04. - 22. 04. 2022 (1. čast), máj, jún 2022 (2. čast, učiteľstvo) (minuloročný termín)
Focus on subjects https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/studium/01_uchadzac/01-01_bc/pk_ar_2021-2022/Podmienky_prijatia_na_FTVS_UK_2021_2022_AS_FTVS_UK.pdf

Further information

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
anesteziológia a resuscitácia
Doctoral Combined Slovak
chirurgia
Doctoral Combined Slovak
kondičné trénerstvo
Bachelor
Master's
Combined
Full-time
Slovak
kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Bachelor
Master's
Full-time
Full-time
Slovak
organizácia a riadenie športu
Master's Combined Slovak
ošetrovateľstvo
Bachelor
Master's
Full-time
Combined
Slovak
Šport pre zdravie
Bachelor
Master's
Full-time
Full-time
Slovak
šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy
Bachelor
Master's
Full-time
Full-time
Slovak
športová edukológia
Doctoral Combined Slovak
športová humanistika
Doctoral Combined Slovak
športová kinantropológia
Doctoral Full-time
Combined
Slovak
športový manažment
Bachelor Full-time Slovak
trénerstvo
Bachelor
Master's
Doctoral
Full-time Slovak
učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry
Bachelor
Master's
Full-time
Full-time
Slovak
učiteľstvo telesnej výchovy a biológie
Bachelor
Master's
Full-time
Full-time
Slovak
učiteľstvo telesnej výchovy a geografie
Bachelor
Master's
Full-time
Full-time
Slovak
učiteľstvo telesnej výchovy a histórie
Bachelor Full-time Slovak
učiteľstvo telesnej výchovy a náboženskej výchovy
Bachelor Full-time Slovak
učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry
Bachelor
Master's
Full-time
Full-time
Slovak
verejné zdravotníctvo
Bachelor
Master's
Full-time
Full-time
Slovak