Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

Jesenius Faculty of Medicine in Martin Comenius University Bratislava

přírodovědný
University: Comenius University Bratislava
Name of faculty: Jesenius Faculty of Medicine in Martin
Street: Malá hora 4A
Post code: 036 01
City: Martin
Province: Žilinský
Country: Slovakia
Phone: +421432633309
E-mail: stud@jfmed.uniba.sk
Web: www.jfmed.uniba.sk
Type of school:
Quality certificates: STN EN ISO 9001:2016 / EN ISO 9001/2015

Application information

Number of admitted students 150
Number of applicants 1300
Application fee 70€ (všeobecné lekárstvo), 100€ (zubné lekárstvo), 40€ (nelekárske študijné programy)
Probability of admission 12%
Application deadline 28.2.2023
Open day 6.2.2023
Application link https://uniba.sk/prihlaska/

Entrance examination

Entrance examination ÁNO
Form of entrance exams písomná, online test (pre zubné lekárstvo aj test manuálnej zručnosti. Pozvánka na prijímacie skúšky príde uchádzačovi poštou začiatkom mája.
Date of entrance exams všeobecné lekárstvo - online test 04. 06. 2022 (náhradný termín 03. 06. 2022), zubné lekárstvo - skúška manuálnej zručnosti 25.-29. 04. 2022, zubné lekárstvo - online test 03. 06. 2022 (náhradný termín 04. 06. 2022)
Model of entrance exams www.scio.cz (zabezpečuje formu)
Focus on subjects biológia, chémia, test manuálnej zručnosti (len zubné lekárstvo)

Further information

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
anatómia, histológia a embryológia
Doctoral Combined Slovak
anesteziológia a resuscitácia
Doctoral Combined Slovak
chirurgia
Doctoral Combined Slovak
dermatovenerológia
Doctoral Slovak
farmakológia
Doctoral Combined Slovak
gynekológia a pôrodníctvo
Doctoral Combined Slovak
klinická farmakológia
Doctoral Combined Slovak
lekárska biofyzika
Doctoral Combined Slovak
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Doctoral Combined Slovak
normálna a patologická fyziológia
Doctoral Combined Slovak
ošetrovateľstvo
Master's Combined Slovak
patologická anatómia a súdne lekárstvo
Doctoral Combined Slovak
pediatria
Doctoral Combined Slovak
pôrodná asistencia
Bachelor Full-time Slovak
urológia
Doctoral Combined Slovak
verejné zdravotníctvo
Bachelor
Master's
Full-time
Full-time
Slovak
vnútorné choroby
Doctoral Full-time
Combined
Slovak
zubné lekárstvo
Doctoral Combined Slovak