Brno University of Technology

Name of school Brno University of Technology
Street Antonínská 548/1
Post code 601 90
City Brno
Province Jihomoravský
Country Czech Republic
Phone 541 145 111
E-mail vut@vutbr.cz
Web www.vutbr.cz
Type of school university
Quality certificates ECTS, DS

Further information

Files for download

Faculties

Faculty of Fine Arts

Údolní 224/53, Brno, Czech Republic,

 • program Výtvarná umění, obor Design
 • program Výtvarná umění, obor Intermediální a digitální tvorba
 • program Výtvarná umění, obor Výtvarná tvorba
 • program Výtvarná umění, obor Výtvarná umění a umělecký provoz
View details

CEITEC Brno University of Technology

Purkyňova 656/123, Brno, Czech Republic,

 • Advanced Materials
 • Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies
 • Pokročilé materiály
 • Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
View details

Center of Sports Activities

Technická 2896/2, Brno, Czech Republic,

 • Sportovní technologie
View details

Faculty of Civil Engineering

Veveří 95, Brno, Czech Republic,

 • Architektura pozemních staveb
 • Městské inženýrství
 • Pozemní stavby
 • Stavební inženýrství-stavební materiály a technologie
View details

Faculty of Information Technology

Božetěchova 2, Brno, Czech Republic,

 • Strojové učení
 • Superpočítání
 • Vestavěné systémy
 • Vývoj aplikací
View details

Faculty of Electrical Engineering and Communication

Technická 3058/10, Brno, Czech Republic,

 • Electronics and Communication Technologies
 • Informační bezpečnost
 • Mikroelektronika
 • Teleinformatika
View details

Institute of Forensic Engineering

Purkyňova 464/118, Brno, Czech Republic,

 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Realitní inženýrství
 • Soudní inženýrství
 • Řízení rizik technických a ekonomických systémů
View details

Faculty of Chemistry

Purkyňova 464/118, Brno, Czech Republic,

 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a technologie potravin
 • Chemie pro medicínské aplikace
 • Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
View details

Faculty of Business and Management

Kolejní 2906/4, Brno, Czech Republic,

 • Company Management and Economics
 • Informační management
 • International Business and Management
 • Strategický rozvoj podniku
View details

Faculty of Mechanical Engineering

Technická 2896/2, Brno, Czech Republic,

 • Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
 • Materiálové vědy
 • Power Engineering
 • Přesná mechanika a optika
View details

Faculty of Architecture

Poříčí 273/5, Brno, Czech Republic,

 • Architecture and Urban Design
 • Architektura a urbanismus
 • Architektura a urbanismus, specializace Architektura
 • Architektura a urbanismus, specializace Urbanismus
View details

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Advanced Materials Doctoral Full-time English
Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies Doctoral Full-time English
Aerospace Technology Follow-up master's Full-time English
Angličtina v elektrotechnice a informatice Bachelor Full-time English
Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie Bachelor Full-time
Combined
Czech
Aplikovaná informatika a řízení Bachelor
Follow-up master's
Full-time
Combined
Czech
Aplikovaná matematika Doctoral Full-time
Combined
Czech
Applied and Interdisciplinary Mathematics Follow-up master's Full-time English
Applied Mathematics Doctoral Full-time
Combined
English
Applied Mechanics Doctoral Full-time
Combined
English
Architecture and Urban Design Follow-up master's Full-time English
Architektura a rozvoj sídel Follow-up master's Full-time Czech
Architektura a urbanismus Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Architektura a urbanismus, specializace Architektura Doctoral Full-time
Combined
Czech
Architektura a urbanismus, specializace Urbanismus Doctoral Full-time
Combined
Czech
Architektura pozemních staveb Bachelor Full-time Czech
Audio inženýrství - Akustika a audiovizuální technika Follow-up master's Full-time Czech
Audio inženýrství - Zvuková produkce a nahrávání Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Audio inženýrství - Zvuková technika Bachelor Full-time Czech
Automatizační a měřící technika Bachelor Full-time Czech

Meet us at these fairs

Gaudeamus Pouze on-line informace

year,

-

Gaudeamus Brno 2021

XXVIII. year,
Exhibition Center Brno
23.11 - 26.11.2021

Gaudeamus Nitra 2021

IX. year,
Agrokomplex Nitra
02.11 - 04.11.2021

These websites use cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree.