Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

Faculty of Chemistry Brno University of Technology

přírodovědný technický
University: Brno University of Technology
Name of faculty: Faculty of Chemistry
Street: Purkyňova 464/118
Post code: 612 00
City: Brno
Province: Jihomoravský
Country: Czech Republic
Phone: 541 149 357-8
E-mail: studijni@fch.vut.cz
Web: www.fch.vut.cz
Type of school: university
Quality certificates: ECTS, DS

Application information

Number of admitted students 750
Number of applicants 1 200
Application fee 700 Kč, 28 EUR
Probability of admission 85 %
Application deadline 31. 3. 2021 (bakalářské a navazující programy), 30. 4. 2021 (doktorské programy)
Open day 27. 11. 2020
Application link https://www.vutbr.cz/eprihlaska/cs/zadani/vybrat-obor/fakulta/12

Entrance examination

Form of entrance exams písemný test pro uchazeče do navazujících programů, uchazeči do bakalářských programů nebudou konat přijímací zkoušku
Preparatory courses Pro uchazeče o studium Bc programů pořádá fakulta přípravný kurz ke studiu chemie. Bližší informace budou zveřejněny do prosince 2020 na https://www.fch.vut.cz/uchazeci/kurzy
Date of entrance exams navazující programy vyučované v češtině: 10. 6. 2021, navazující program vyučovaný v angličtině: 7. 6. – 18. 6. 2021, doktorské programy: 10. 6. – 22. 6. 2021 – přesný termín přijímací zkoušky bude uchazeči sdělen spolu s pozvánkou na přijímací zkoušku
Model of entrance exams www.fch.vut.cz/edit/uchazeci/prijimacky/b/smernice-pravidla-pro-prijimaci-rizeni-2021-2022-p195477
Focus on subjects chemie

Further information

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
Bachelor Full-time
Combined
Czech
Biofyzikální chemie
Doctoral Full-time
Combined
Czech
Biophysical Chemistry
Doctoral Full-time
Combined
English
Chemie a chemické technologie
Bachelor
Follow-up master's
Full-time
Combined
Czech
Chemie a technologie materiálů
Bachelor
Follow-up master's
Full-time
Combined
Czech
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Doctoral Full-time
Combined
Czech
Chemie a technologie potravin
Bachelor Full-time
Combined
Czech
Chemie pro medicínské aplikace
Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Doctoral Full-time
Combined
Czech
Chemistry and Technology of Foodstuffs
Doctoral Full-time
Combined
English
Chemistry, Technology and Properties of Materials
Doctoral Full-time
Combined
English
Environmental Sciences and Engineering
Follow-up master's Full-time English
Environmentální chemie a technologie
Follow-up master's Full-time
Combined
Czech
Environmentální chemie, bezpečnost a management
Bachelor Full-time
Combined
Czech
Potravinářská chemie
Follow-up master's
Doctoral
Full-time
Combined
Czech