Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

University of Prešov

humanitní přírodovědný ekonomický umělecký
Name of school University of Prešov
Street Ul. 17.novembra 15
Post code 080 01
City Prešov
Province Prešovský
Country Slovakia
Phone +421 918 939 089
E-mail unipo@unipo.sk
Web www.unipo.sk
Type of school university
Quality certificates Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2011 v kategórii C3,

Further information

Files for download

Faculties

Faculty of Sports

Ul. 17.novembra 15, Prešov, Slovakia,

 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy v kombináci s fakultami FHPV, FF a Centrom jazykov a kultúr národnostných menšín
 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport a zdravie
View details

Faculty of Education

Ul. 17.novembra 15, Prešov, Slovakia,

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
View details

Faculty of Management

Konštantínova 16, Prešov, Slovakia,

 • Ekonómia a manažment
 • Manažment
 • Obchodný manažment a marketing
 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
View details

Greek-Catholic Theological Faculty

Ulica biskupa Gojdiča 2, Prešov, Slovakia,

 • Animácia voľnočasových aktivít
 • Európske štúdiá
 • Katolická teológia
 • Katolická teológia
View details

Faculty of Orthodox Theology

Masarykova 15, Prešov, Slovakia,

 • Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
 • Charitatívna a sociálna služba
 • Pravoslávna teológia
 • Sociálna práca
View details

Faculty of Humanities and Natural Sciences

Ul. 17.novembra 1, Prešov, Slovakia,

 • Biológia
 • Ekológia
 • Geografia a aplikovaná geoinformatika
 • Rozširujúce štúdium učiteľstvo fyziky
View details

Faculty of Arts

Ul. 17.novembra 1, Prešov, Slovakia,

 • Anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra
 • Anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry (jedno predmetové štúdium)
 • Anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra
View details

Faculty of Health Care

Partizánska 1, Prešov, Slovakia,

 • Dentálna hygiena
 • Fyzioterapia
 • Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
View details

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Anglický jazyk a anglofónne kultúry (jedno predmetové štúdium)
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
Bachelor Full-time Slovak
Anglický jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Anglický jazyk a literatúra – dejepis
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Anglický jazyk a literatúra – estetika
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Anglický jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Anglický jazyk a literatúra – hudobné umenie
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Anglický jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Anglický jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Animácia voľnočasových aktivít
Bachelor Full-time
Combined
Slovak
Archívnictvo
Bachelor Full-time Slovak
Biológia
Bachelor Full-time Slovak
Biológia
Bachelor
Master's
Full-time Slovak

Meet us at these fairs

Gaudeamus Košice 2024

II. year,
Congress Hotel Centrum Košice
22.10 - 23.10.2024

stánek č. 5