Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

Faculty of Sports University of Prešov

University: University of Prešov
Name of faculty: Faculty of Sports
Street: Ul. 17.novembra 15
Post code: 080 01
City: Prešov
Province: Prešovský
Country: Slovakia
Phone: +421 517 563 181
E-mail: fsport@unipo.sk
Web: www.unipo.sk/fakula-sportu/
Type of school: university
Quality certificates: žádný

Application information

Application fee papírová 30 EUR, elektronická 20 EUR (po podaní prihlášky elektronickou formou je nevyhnutné doručiť ju aj v tlačenej verzii s podpisom uchádzača)
Open day 12/2022
Application link -

Entrance examination

Entrance examination ANO. Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí účastníci Olympijských hier, Majstrovstiev sveta alebo Majstrovstiev Európy za ostatné dva kalendárne roky pred konaním prijímacích skúšok po predložení dokladu potvrdeného príslušným športovým zväzom.
Form of entrance exams jiné: absolvování praktických disciplín

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
Bachelor Full-time
Combined
Slovak
Šport a zdravie
Bachelor
Master's
Full-time
Combined
Slovak
Športová edukológia

Doctoral
Full-time
Full-time
Slovak
Učiteľstvo telesnej výchovy
Bachelor
Master's
Full-time
Full-time
Slovak
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombináci s fakultami FHPV, FF a Centrom jazykov a kultúr národnostných menšín
Bachelor
Master's
Full-time
Full-time
Slovak