Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

Faculty of Humanities and Natural Sciences University of Prešov

humanitní
University: University of Prešov
Name of faculty: Faculty of Humanities and Natural Sciences
Street: Ul. 17.novembra 1
Post code: 081 16
City: Prešov
Province: Prešovský
Country: Slovakia
Phone: +421/517 570 620
E-mail: fhpvpu@unipo.sk
Web: www.unipo.sk/fakula-humanitnych-prirodnych-vied/
Type of school: university
Quality certificates: žádný

Application information

Application fee papírová 30 EUR, elektronická 20 EUR (po podaní prihlášky elektronickou formou je nevyhnutné doručiť ju aj v tlačenej verzii s podpisom uchádzača)
Application deadline 30.4.2023
Open day 12/2022
Application link -

Entrance examination

Entrance examination Predpokladom prijatia na študijné programy je vyhodnotenie komplexných výsledkov štúdia na strednej škole a mimoškolských aktivít. Talentové skúšky: • učiteľstvo hudobného umenia - pozostáva z týchto častí: hlasové a sluchové dispozície, intonačné a rytmi
Form of entrance exams talentové
Focus on subjects Odborové študijné programy v Bc. a Mgr. stupni štúdia • biológia • ekológia • geografia a aplikovaná geoinformatika. Učiteľské študijné programy v Bc. a Mgr. stupni štúdia • učiteľstvo biológie v kombinácií, • učiteľstvo fyziky v kombinácii, • učiteľstvo

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Biológia
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Ekológia
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Geografia a aplikovaná geoinformatika
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Rozširujúce štúdium učiteľstvo fyziky
Combined Slovak
Rozširujúce štúdium učiteľstvo geografie
Combined Slovak
Rozširujúce štúdium učiteľstvo techniky
Combined Slovak
Učiteľstvo biológie a anglického jazyka a literatúry
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Učiteľstvo biológie a dejepisu
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Učiteľstvo biológie a estetiky
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Učiteľstvo biológie a fyziky
Bachelor
Master's
Full-time
Full-time
Slovak
Učiteľstvo biológie a geografie
Bachelor
Master's
Full-time
Full-time
Slovak
Učiteľstvo biológie a hudobného umenia
Bachelor
Master's
Full-time
Full-time
Slovak
Učiteľstvo biológie a nemeckého jazyka a literatúry
Bachelor
Master's
Full-time
Full-time
Slovak
Učiteľstvo biológie a pedagogiky
Bachelor
Master's
Full-time
Full-time
Slovak
Učiteľstvo biológie a ruského jazyk a a literatúry
Bachelor
Master's
Full-time
Full-time
Slovak
Učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry
Bachelor
Master's
Full-time
Full-time
Slovak
Učiteľstvo biológie a techniky
Bachelor
Master's
Full-time
Full-time
Slovak
Učiteľstvo biológie a ukrajinského jazyka a literatúry
Bachelor
Master's
Full-time
Full-time
Slovak
Učiteľstvo biológie a výchovy k občianstvu
Bachelor
Master's
Full-time
Full-time
Slovak
Učiteľstvo biológie a výtvarného umenia
Bachelor
Bachelor
Full-time
Full-time
Slovak