Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

University of Economics in Bratislava

ekonomický
Name of school University of Economics in Bratislava
Street Dolnozemská cesta 1
Post code 852 35
City Bratislava
Province Bratislavský
Country Slovakia
Phone +421 2 6729 5356
E-mail komunikacia@euba.sk
Web https://euba.sk
Type of school university
Quality certificates ACCA, SAS, CIMA

Further information

Files for download

Faculties

Faculty of Economics Informatics

Dolnozemská cesta 1, Bratislava,

 • Aktuárstvo
 • Hospodárska informatika
 • Informačný manažment
 • Manažérske rozhodovanie
View details

Faculty of International Relations

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovakia,

 • Hospodárska diplomacia
 • Hospodárska diplomacia (v anglickom jazyku)
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
View details

Faculty of Applied Languages

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava,

 • Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
View details

Faculty of National Economy

Dolnozemská cesta 1, Bratislava,

 • Bankovníctvo
 • Daňovníctvo a daňové poradenstvo
 • Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
 • Ekonómia a právo
View details

Faculty of Business Management

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava,

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku)
 • Ekonomika podniku
 • Finančný manažment
View details

Faculty of Commerce

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava,

 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment cestovného ruchu (v anglickom jazyku)
 • Manažment medzinárodného obchodu
 • Marketingový a obchodný manažment
View details

Faculty of Business Economy with seat in Košice

Tajovského 13, Košice, Slovakia,

 • Corporate Business and Marketing
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Obchodné podnikanie
View details

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Aktuárstvo
Master's Full-time
Bankovníctvo
Master's Full-time
Corporate Business and Marketing
Master's Full-time
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
Bachelor
Master's
Full-time
Daňovníctvo a daňové poradenstvo
Master's Full-time
Ekonómia a právo
Bachelor Full-time
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
Bachelor
Master's
Full-time
Ekonomika a manažment podniku
Bachelor Full-time
Ekonomika a manažment podniku
Bachelor Full-time
Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku)
Bachelor Full-time
Ekonomika podniku
Master's Full-time
Financie
Master's Full-time
Financie, bankovníctvo a investovanie
Bachelor Full-time
Financie, bankovníctvo a investovanie (v anglickom jazyku)
Bachelor Full-time
Finančné riadenie podniku
Master's Full-time
Finančný manažment
Bachelor Full-time
Global Finance (v anglickom jazyku)
Master's Full-time
Hospodárska diplomacia
Master's Full-time
Hospodárska diplomacia (v anglickom jazyku)
Master's Full-time
Hospodárska informatika
Bachelor Full-time

Meet us at these fairs

Gaudeamus Bratislava 2022

IV. year,
Incheba Expo Bratislava
04.10 - 06.10.2022

Gaudeamus Nitra 2022

X. year,
Agrokomplex Nitra
14.11 - 16.11.2022