University of Economics in Bratislava

Name of school University of Economics in Bratislava
Street Dolnozemská cesta 1
Post code 852 35
City Bratislava
Province Bratislavský
Country Slovakia
Phone +421 2 6729 5356
E-mail komunikacia@euba.sk
Web https://euba.sk
Type of school university
Quality certificates ACCA, SAS, CIMA

Further information

Files for download

Faculties

Faculty of Economics Informatics

Dolnozemská cesta 1, Bratislava,

 • Hospodárska informatika
 • Informačný manažment
 • Operačný výskum a ekonometria
 • Štatistické metódy v ekonómii
View details

Faculty of International Relations

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, Slovakia,

 • Hospodárska diplomacia
 • Hospodárska diplomacia (v anglickom jazyku)
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
View details

Faculty of Applied Languages

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava,

 • Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
View details

Faculty of National Economy

Dolnozemská cesta 1, Bratislava,

 • Bankovníctvo
 • Medzinárodné financie (v anglickom jazyku)
 • Národné hospodárstvo
 • Verejná správa a regionálny rozvoj
View details

Faculty of Business Management

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava,

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Manažment a ekonomické znalectvo
 • Personálny manažment podniku
 • Podnikové financie
View details

Faculty of Commerce

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava,

 • Manažment cestovného ruchu (v anglickom jazyku)
 • Manažment medzinárodného obchodu
 • Marketingový a obchodný manažment
 • Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
View details

Faculty of Business Economy with seat in Košice

Tajovského 13, Košice, Slovakia,

 • Corporate Business and Marketing
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Obchodné podnikanie
View details

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Aktuárstvo Master's Full-time Slovak
Bankovníctvo Master's Full-time Slovak
Corporate Business and Marketing Master's Full-time English
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Daňovníctvo a daňové poradenstvo Master's Full-time Slovak
Ekonómia a právo Bachelor Full-time Slovak
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Ekonomika a manažment podniku Bachelor Full-time Slovak
Ekonomika a manažment podniku Bachelor Full-time Slovak
Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku) Bachelor Full-time English
Ekonomika podniku Master's Full-time Slovak
Financie Master's Full-time Slovak
Financie, bankovníctvo a investovanie Bachelor Full-time Slovak
Financie, bankovníctvo a investovanie (v anglickom jazyku) Bachelor Full-time English
Finančné riadenie podniku Master's Full-time Slovak
Finančný manažment Bachelor Full-time Slovak
Global Finance (v anglickom jazyku) Master's Full-time English
Hospodárska diplomacia Master's Full-time Slovak
Hospodárska diplomacia (v anglickom jazyku) Master's Full-time English
Hospodárska informatika Bachelor Full-time Slovak

Meet us at these fairs

Gaudeamus Bratislava 2021

XXV. year,
Incheba Expo
12.10 - 15.10.2021

Gaudeamus Nitra 2021

IX. year,
Agrokomplex Nitra
02.11 - 04.11.2021

These websites use cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree.