Faculty of Economics Informatics University of Economics in Bratislava

University: University of Economics in Bratislava
Name of faculty: Faculty of Economics Informatics
Street: Dolnozemská cesta 1
Post code: 852 35
City: Bratislava
Province: Bratislavský
Country:
Phone: +421 2 6729 5736
E-mail: dekanfhi@euba.sk
Web: fhi.euba.sk
Type of school:
Quality certificates: SAS, ACCA

Application information

Number of admitted students https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani#informacie-o-pocte-prijimanych-uchadzacov
Application fee 32 Eur
Application deadline do 31. 3. 2021
Application link https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas

Entrance examination

Entrance examination všeobecné študijné predpoklady, cudzí jazyk podľa výberu uchádzača a ponuky fakulty
Preparatory courses https://bbs.euba.sk/dalsie-vzdelavanie/pripravny-kurz-zo-stredoskolskej-matematiky/popis
Date of entrance exams 14. - 18. 6. 2021
Model of entrance exams https://euba.sk/vzorovytest/

Further information

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Aktuárstvo Master's Full-time Slovak
Hospodárska informatika Bachelor Full-time Slovak
Informačný manažment Master's Full-time Slovak
Manažérske rozhodovanie Bachelor Full-time Slovak
Operačný výskum a ekonometria Master's Full-time Slovak
Štatistické metódy v ekonómii Master's Full-time Slovak
Účtovníctvo Bachelor Full-time Slovak
Účtovníctvo a audítorstvo Master's Full-time Slovak
Účtovníctvo a finančný manažment Master's Full-time Slovak
These websites use cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree.