Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

Faculty of National Economy University of Economics in Bratislava

ekonomický
University: University of Economics in Bratislava
Name of faculty: Faculty of National Economy
Street: Dolnozemská cesta 1
Post code: 85235
City: Bratislava
Province: Bratislavský
Country:
Phone: +421 2 6729 1221
E-mail: info.nhf@euba.sk
Web: https://nhf.euba.sk
Type of school:
Quality certificates: AACSB, ACCA

Application information

Number of admitted students https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani
Application fee EKONÓMIA A PRÁVO: 60 Eur, Študijné programy v CUDZOM JAZYKU: 60 Eur, OSTATNÉ PROGRAMY: 32 Eur
Application deadline do 31. 3. 2023
Open day 21. októbra 2022
Application link https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas

Entrance examination

Entrance examination Študijný program EKONÓMIA A PRÁVO: zo všeobecných študijných predpokladov (v oblasti základov ekonómie a ekonomiky), z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty, z dejepisu a z náuky o spoločnosti, z logiky. OSTATNÉ študijné program
Preparatory courses https://euba.sk/uchadzac/pripravne-kurzy
Date of entrance exams 12. 6. - 16. 6. 2023
Model of entrance exams https://euba.sk/vzorovytest/

Further information

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Aplikovaná ekonómia
ekonomický
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Applied Economy
ekonomický
Bachelor
Master's
Full-time English
Ekonómia
ekonomický
Doctoral Full-time Slovak
Ekonómia a právo
ekonomický
Bachelor Full-time Slovak
Finance and Taxes
ekonomický
Master's Full-time English
Finance, Banking and Insurance
ekonomický
Bachelor Full-time English
Financie a dane
ekonomický
Master's Full-time Slovak
Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
ekonomický
Bachelor Full-time Slovak
Finančné trhy a investovanie
ekonomický
Master's Full-time Slovak
Manažment verejných politík
ekonomický
Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Právo a ekonómia
ekonomický
Master's Full-time Slovak