University of Žilina

Name of school University of Žilina
Street Univerzitná 8215/1
Post code 010 26
City Žilina
Province Žilinský
Country Slovakia
Phone +421 41 513 5131
E-mail katarina.taranova@uniza.sk
Web www.uniza.sk
Type of school university
Quality certificates CAF 2008, CAF 2010

Further information

Files for download

Faculties

University Study Program

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovakia,

 • Alpínska a vysokohorská ekológia
 • Stráž prírody
 • Súdne inžinierstvo
View details

Faculty of Security Engineering

ul. 1. Mája 32, Žilina, Slovakia,

 • Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
 • Bezpečnosť priemyslu
 • Krízový manažment
 • Záchranné služby
View details

Faculty of Electrical Engineering and information Technology

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovakia,

 • Aplikovaná telematika
 • Digitálne technológie
 • Elektrooptika
 • Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
View details

Faculty of Operations and Economics of Transport and Communications

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovakia,

 • Distribučné technológie a služby
 • Dopravné služby
 • Dopravné služby v osobnej doprave
 • Ekonomika dopravy, spojov a služieb
View details

Faculty of Humanities

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovakia,

 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo
 • Sociálna pedagogika
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu
View details

Faculty of Management Sciences and Informatics

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovakia,

 • Aplikované sieťové inžinierstvo
 • Informačné systémy
 • Informačný manažment
 • Manažment
View details

Faculty of Mechanical Engineering

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovakia,

 • Automatizované výrobné systémy
 • Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
 • Strojárstvo
 • Údržba dopravných prostriedkov
View details

Faculty of Civil Engineering

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovakia,

 • Civil Engineering Structures
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (špecializácie: cestné staviteľstvo, objekty dopravných stavieb, železničné staviteľstvo, plánovanie dopravnej infraštruktúry)
 • Pozemné staviteľstvo (špecializácie: pozemné staviteľstvo, nosné konštrukcie budov)
 • Technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve
View details

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Alpínska a vysokohorská ekológia Master's Full-time Slovak
Aplikovaná informatika Doctoral Full-time
Combined
Slovak
Aplikované sieťové inžinierstvo Master's Full-time Slovak
Automatizácia Bachelor Full-time Slovak
Automatizované výrobné systémy Master's
Doctoral
Full-time
Combined
Slovak
Autotronika Bachelor Full-time Slovak
Bezpečnostný manažment Bachelor
Master's
Doctoral
Full-time
Combined
Slovak
Biomedicínská informatika Master's Full-time Slovak
Biomedicínske inžinierstvo Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Cestná doprava (špecializácie: cestná doprava, expertízna činnosť v cestnej doprave) Bachelor
Master's
Full-time Slovak
Civil Engineering Bachelor Full-time English
Civil Engineering Structures Master's Full-time English
Časti a mechanizmy strojov Doctoral Full-time
Combined
Slovak
Distribučné technológie a služby Bachelor
Full-time
Slovak
Dopravné služby Doctoral Full-time Slovak
Dopravné služby v osobnej doprave Bachelor Full-time Slovak
Ekonomika a manažment podniku Bachelor
Master's
Doctoral
Full-time
Full-time
Slovak
Ekonomika dopravy, spojov a služieb Doctoral Full-time
Combined
Slovak
Elektrické pohony Master's Full-time Slovak
Elektroenergetika Master's
Doctoral
Full-time
Combined
Slovak

Meet us at these fairs

Gaudeamus Nitra 2021

IX. year,
Agrokomplex Nitra
02.11 - 04.11.2021

Gaudeamus Bratislava 2021

XXV. year,
Incheba Expo
12.10 - 15.10.2021

These websites use cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree.