Technical University of Liberec

Name of school Technical University of Liberec
Street Studentská 1402/2
Post code 461 17
City Liberec
Province Liberecký
Country Czech Republic
Phone 485 353 302
E-mail studium@tul.cz
Web www.tul.cz
Type of school university
Quality certificates ECTS, DS

Further information

Files for download

Faculties

Faculty of Economics

Studentská 2, Liberec, Czech Republic,

 • Mezinárodní ekonomické vztahy - Cestovní ruch
 • Podniková ekonomika - Marketing a mezinárodní obchod
 • Systémové inženýrství a informatika
 • Řízení a ekonomika podniku
View details

Faculty of Science, Humanities and Education

Studentská 2, Liberec, Czech Republic,

 • Fyzikální inženýrství
 • Sport se zaměřením na zdravý životní styl
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol
 • Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání
View details

Faculty of Mechanical Engineering

Studentská 2, Liberec, Czech Republic,

 • Aplikovaná mechanika
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Materiály a technologie
 • Technologie a materiály
View details

Faculty of Health Studies

Studentská 2, Liberec, Czech Republic,

 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské inženýrství
 • Radiologická asistence
 • Zdravotnické záchranářství
View details

Faculty of Arts and Architecture

Studentská 2, Liberec, Czech Republic,

 • Architektura a urbanismus
 • Výtvarná umění - Tvorba ve veřejném prostoru
View details

Faculty of Textile Engineering

Studentská 2, Liberec, Czech Republic,

 • Návrhářství
 • Průmyslové inženýrství
 • Textilní marketing
 • Textilní technologie, materiály a nanomateriály
View details

Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies

Studentská 2, Liberec, Czech Republic,

 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
 • Technická kybernetika
View details

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Bachelor Full-time
Combined
Czech
Aplikovaná geografie Bachelor Full-time Czech
Aplikovaná matematika Follow-up master's Full-time Czech
Aplikovaná mechanika Follow-up master's
Doctoral
Full-time
Combined
Czech
Aplikované vědy v inženýrství Bachelor
Follow-up master's
Doctoral
Full-time
Combined
Czech
Architektura a urbanismus Doctoral Full-time
Combined
Czech
Automatické řízení a inženýrská informatika Follow-up master's Full-time Czech
Automobilové inženýrství Follow-up master's Full-time
Combined
Czech
Bioinženýrství Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Biomedicínská technika Bachelor Full-time Czech
Biomedicínské inženýrství Follow-up master's Full-time Czech
Česká filologie pro praxi Bachelor Full-time Czech
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Bachelor Full-time
Combined
Czech
Dějepis se zaměřením na vzdělávání Bachelor Full-time
Combined
Czech
Fyzika se zaměřením na vzdělávání Bachelor Full-time
Combined
Czech
Fyzikální inženýrství Doctoral Full-time
Combined
Czech
Historická a muzeologická studia Bachelor Full-time Czech
Historie Follow-up master's Full-time Czech
Hospodářská politika v globálním prostředí Follow-up master's Full-time Czech
Chemie se zaměřením na vzdělávání Bachelor Full-time
Combined
Czech

Meet us at these fairs

Gaudeamus Praha 2022

XV. year,
PVA Expo Prague
25.01 - 27.01.2022

These websites use cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree.