Slovak University of Technology in Bratislava

Name of school Slovak University of Technology in Bratislava
Street Vazovova 5
Post code 812 43
City Bratislava
Province Bratislavský
Country
Phone +421 917 669 586
E-mail public@stuba.sk
Web www.stuba.sk
Type of school university
Quality certificates ECTS, DS

Further information

Files for download

Faculties

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology

Ilkovičova 3, Bratislava, Slovakia,

 • Elektronika
 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
 • Meracia technika
 • Telekomunikácie
View details

Institute of Management

Vazovova 5, Bratislava, Slovakia,

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Priestorové plánovanie
View details

Faculty of Civil Engineering

Radlinského 11, Bratislava, Slovakia,

 • Aplikovaná matematika
 • Geodézia a kartografia
 • Inžinierske a environmentálne staviteľstvo
 • Teória a konštrukcie pozemných stavieb
View details

Faculty of Architecture and Design

Nám. slobody 19, Bratislava, Slovakia,

 • Architektúra
 • Architektúra a urbanizmus
 • Dizajn
 • Urbanizmus
View details

Faculty of Materials Science and Technology in Trnava

J. Bottu 2781/25, Trnava, Slovakia,

 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Mechatronika v technologických zariadeniach
 • Priemyselné manažérstvo
 • Výrobné technológie
View details

Faculty of Chemical and Food Technology

Radlinského 9, Bratislava, Slovakia,

 • Anorganické technológie a materiály
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
 • Chemické inžinierstvo
 • Prírodné a syntetické polyméry
View details

Faculty of Mechanical Engineering

Nám. slobody 17, Bratislava, Slovakia,

 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Energetické stroje a zariadenia
 • Strojárske technológie a materiály
 • Výrobné stroje a zariadenia
View details

Faculty of Informatics and Information Technologies

Ilkovičova 2, Bratislava, Slovakia,

 • Informatika (konverzný)
 • Informačné systémy
 • Inteligentné softvérové systémy
 • Softvérové inžinierstvo
View details

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Analytická chémia Doctoral Full-time
Combined
Slovak
Anorganická chémia Doctoral Full-time
Combined
Slovak
Anorganické technológie a materiály Doctoral Full-time
Combined
Slovak
Aplikovaná elektrotechnika Follow-up master's Full-time Slovak
Aplikovaná informatika Doctoral Full-time
Combined
Slovak
Aplikovaná informatika Bachelor
Follow-up master's
Doctoral
Full-time
Combined
Slovak
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Bachelor Full-time Slovak
Aplikovaná matematika Doctoral Full-time
Combined
Slovak
Aplikovaná mechanika Doctoral Full-time
Combined
Slovak
Aplikovaná mechanika Doctoral Full-time
Combined
Slovak
Aplikovaná mechanika a mechatronika Bachelor
Follow-up master's
Full-time Slovak
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita Follow-up master's Full-time Slovak
Architektonické konštrukcie a projektovanie Follow-up master's Full-time Slovak
Architektúra Follow-up master's
Doctoral
Full-time
Combined
Slovak
Architektúra a urbanizmus Bachelor Full-time Slovak
Automatizácia a informatizácia procesov Doctoral Full-time
Combined
Slovak
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle Follow-up master's Full-time Slovak
Automatizácia a informatizácia strojov a procesov Bachelor
Follow-up master's
Doctoral
Full-time
Combined
Slovak
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve Follow-up master's Full-time Slovak
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve Bachelor Full-time Slovak

Meet us at these fairs

Gaudeamus Brno 2021

XXVIII. year,
Exhibition Center Brno
23.11 - 26.11.2021

Gaudeamus Bratislava 2021

XXV. year,
Incheba Expo
12.10 - 15.10.2021

Gaudeamus Nitra 2021

IX. year,
Agrokomplex Nitra
02.11 - 04.11.2021

These websites use cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree.