Silesian University

Name of school Silesian University
Street Na Rybníčku 626/1
Post code 746 01
City Opava
Province Moravskoslezský
Country Czech Republic
Phone +420 553 684 111
E-mail rektorat@slu.cz
Web www.slu.cz
Type of school university
Quality certificates DS

Further information

Files for download

Faculties

Faculty of Philosophy and Science in Opava

Masarykova třída 343/37, Opava, Czech Republic,

 • Historie maior + Italština minor
 • Historie maior + Český jazyk a literatura minor
 • Italština maior + Němčina minor
 • Český jazyk a literatura maior + Historie minor
View details

Institute of Physics in Opava

Bezručovo náměstí 1150/13, Opava, Czech Republic,

 • Fyzika, specializace Astrofyzika
 • Fyzika, specializace Astronomie a popularizace
 • Teoretická fyzika, specializace Počítačová fyzika
 • Teoretická fyzika, specializace Relativistická astrofyzika
View details

Mathematical Institute in Opava

Na Rybníčku 626/1, Opava, Czech Republic,

 • Matematika
 • Matematika, specializace Matematické metody v ekonomii
 • Matematika, specializace Matematické metody v krizovém řízení
 • Matematika, specializace Obecná matematika
View details

Faculty of Public Policies in Opava

Bezručovo náměstí 885/14, Opava, Czech Republic,

 • Edukační péče o seniory
 • Porodní asistence
 • Sociální patologie a prevence
 • Všeobecná sestra
View details

School of Business Administration in Karvina

Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná, Czech Republic,

 • Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
 • Management v sociálních službách
 • Manažerská informatika
 • Podniková ekonomika a management, specializace Finance podniku
View details

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Anglický jazyk Follow-up master's Full-time Czech
Angličtin maior + Němčina minor Bachelor Full-time Czech
Angličtina Bachelor Full-time Czech
Angličtina maior + Český jazyk a literatura minor Bachelor Full-time Czech
Angličtina maior + Historie minor Bachelor Full-time Czech
Angličtina maior + Italština minor Bachelor Full-time Czech
Angličtina pro odbornou praxi Bachelor Full-time Czech
Aplikovaná fyzika, specializace Fyzikální diagnostické metody Bachelor Full-time Czech
Aplikovaná fyzika, specializace Monitorování životního prostředí Bachelor Full-time Czech
Audiovizuální tvorba Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Business Economics and Management with specialisation Marketing and Trade Follow-up master's Full-time English
Cestovní ruch a turismus Bachelor Full-time Czech
Computer Science Follow-up master's Full-time English
Český jazyk a literatura Bachelor
Follow-up master's
Full-time
Combined
Czech
Český jazyk a literatura maior + Angličtina minor Bachelor Full-time Czech
Český jazyk a literatura maior + Historie minor Bachelor Full-time Czech
Český jazyk a literatura maior + Italština minor Bachelor Full-time Czech
Český jazyk a literatura maior + Němčina minor Bachelor Full-time Czech
Dentální hygiena Bachelor Full-time Czech

Meet us at these fairs

Gaudeamus Brno 2021

XXVIII. year,
Exhibition Center Brno
23.11 - 26.11.2021

These websites use cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree.