Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

HISTORIE VELETRHU GAUDEAMUS V BRNĚ

První ročník veletrhu proběhl v roce 1994 a byl umístěn v budově Domu techniky Brno. Zájem návštěvníků předčil veškerá očekávání, veletrh navštívilo 17 000 návštěvníků během tří dnů. Třetí ročník veletrhu byl přemístěn z Domu techniky do pavilonu H na brněnském výstavišti, byl otevřen pro veřejnost čtyři dny. Díky větším prostorám veletrh navštívilo celkem 21.500 návštěvníků, z toho téměř 800 odborníků z řad učitelů, pedagogických poradců a pracovníků úřadů práce. 

Na pátém ročníku se poprvé prezentovali i zahraniční vystavovatelé. Z celkem čtyřiceti vystavovatelů bylo 5 zahraničních ze Slovensko, Německa a Irska. V průběhu sedmého ročníku byl dosažen nový návštěvnický rekord. Celková návštěvnost byla 24.600 návštěvníků. Osmý ročník veletrhu byl v roce 2001 kvůli velkému zájmu návštěvníků poprvé přesunut do nového pavilonu G2 na brněnském výstavišti. 

Jubilejní desátý ročník navštívilo v té době rekordních 28.138 studentů. Desátého ročníku veletrhu se účastnilo celkem 77 vystavovatelů. Po vstupu České republiky do Evropské unie, se začal zvyšovat zájem o veletrh ze strany zahraničních vystavovatelů. Dvanáctého ročníku se zúčastnilo 13 zahraničních vystavovatelů z Austrálie, Rakouska, Španělska, Německa, Anglie, Holandska a Slovenska. Návštěvnost veletrhu se v roce 2005 poprvé přiblížila k 30 000. Na druhý den veletrhu se také přišlo podívat rekordních 11 749 návštěvníků v jednom dni. Počet vystavovatelů poprvé přesáhl 100 v roce 2006, kdy se veletrhu účastnilo 120 vystavovatelů včetně třiceti zahraničních. 

Hranice 30 000 návštěvníků bylo dosaženo v roce 2007 s celkovým počtem 30.608 návštěvníků. Kvůli neustále rostoucímu zájmu studentů byl veletrh hned následující rok přesunut do pavilonu F brněnského výstaviště. Šestnáctý ročník veletrhu, pořádaný v pavilonu V na brněnském výstavišti navštívilo dosud nepřekonaných 32.981 návštěvníků. V tomto roce také počet vystavovatelů dosáhl 208, včetně 81 zahraničních vystavovatelů z 12 zemí světa. 

Jubilejní dvacátý ročník veletrhu proběhl poprvé ve dvou pavilonech G1 a G2 na brněnském výstavišti. Veletrh byl největší ve své historii, konal se na ploše 10 106 m2. V průběhu dvacátého ročníku byla zaznamenána rekordní návštěvnost přednášek ve výši 31,9% všech návštěvníků. Dvacátý třetí ročník veletrhu se konal 1. až 4. listopadu 2016 v pavilonech G1 a G2 na brněnském výstavišti. Veletrh navštívilo 27 882 návštěvníků a účastnilo se rekordních 240 vystavovatelů z dvaceti zemí. Poprvé bylo představeno Pedagogické centrum jako unikátní středisko informačních služeb pro středoškolské pedagogy a výchovné poradce. 

Vývoj veletrhu v Brně v letech 1994 - 2016

Ročník Vystavovatelé Návštěvnost
1994 27 17 000
1995 31 17 000
1996 32 21 500
1997 30 19 800
1998 40 18 700
1999 42 13 500
2000 46 24 600
2001 59 23 400
2002 71 26 830
2003 77 28 138
2004 94 29 161
2005 99 29 460
2006 120 27 843
2007 120 30 608
2008 152 30 865
2009 208 32 981
2010 186 30 008
2011 185 30 359
2012 201 28 841
2013 190 27 494
2014 226 28 674
2015 215 28 175
2016 240 27 882

 

 

 

 

 

INFORMACE Z MINULÝCH ROČNÍKŮ veletrhu v brně

Vystavovatelé Brno 2010-2016

Fakulty Brno 2010-2016

Přednášky Brno 2010-2016

Závěrečné zprávy Brno 2013-2016

Soutěž o nejlepší expozici Brno 2013-2016

Fotografie ke stažení Brno 2013-2016

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU

GAUDEAMUS V BRNĚ
OD ROKU 1994