Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

Faculty of Education University of West Bohemia in Plzeň

humanitní umělecký
University: University of West Bohemia in Plzeň
Name of faculty: Faculty of Education
Street: Veleslavínova 42
Post code: 301 00
City: Plzeň
Province: Plzeňský
Country: Czech Republic
Phone: 377 636 001
E-mail: vzdelani@fpe.zcu.cz
Web: www.fpe.zcu.cz
Type of school: university
Quality certificates: ECTS, DS

Application information

Number of admitted students 1442
Number of applicants 3562
Application fee 500 Kč
Probability of admission 40,48 %
Application deadline 30. 4. 2024 (bakalářské, navazující magisterské i magisterské studium)
Open day 30. 1. 2024
Application link http://eprihlaska.zcu.cz

Entrance examination

Entrance examination bez přijímací zkoušky (bakalářské i navazující magisterské studium)
Form of entrance exams písemná, talentová, více informaci na webu: www.fpe.zcu.cz
Date of entrance exams červen 2024
Model of entrance exams www.fpe.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/applying-to-uwb.html
Focus on subjects Obsah zkoušky je dán rozsahem učiva příslušného oboru na střední škole.

Further information

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor Full-time Czech
Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor Full-time Czech
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor Full-time Czech
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor Full-time Czech
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor Full-time Czech
Geografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor Full-time Czech
Historie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor Full-time Czech
Hudba se zaměřením na vzdělávání
Bachelor Full-time Czech
Informatika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor Full-time Czech
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor Full-time Czech
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor Full-time Czech
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor Full-time Czech
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor Full-time Czech
Speciální pedagogika
Bachelor Full-time Czech
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor Full-time Czech
Tělesná výchova a sport
Bachelor Full-time Czech
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor Full-time Czech
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Master's Full-time
Combined
Czech
Učitelství pro mateřské školy
Bachelor Full-time Czech
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Bachelor Full-time Czech