Faculty of Environmental Science Czech University of Life Sciences Prague

University: Czech University of Life Sciences Prague
Name of faculty: Faculty of Environmental Science
Street: Kamýcká 129
Post code: 165 00
City: Prague 6 - Suchdol
Province: Praha
Country: Czech Republic
Phone: 224 383 765, 224 383 752
E-mail: berankovar@fzp.czu.cz
Web: www.fzp.czu.cz
Type of school: university
Quality certificates: ECTS, DS

Application information

Number of admitted students 1608
Number of applicants 2555
Application fee 500 Kč
Probability of admission 63 %
Application deadline 31. 3. 2021
Open day on-line 23. 1. 2021
Application link https://is.czu.cz/prihlaska/

Entrance examination

Entrance examination ANO
Form of entrance exams pouze u vybraných studijních programů, vlastní forma testů, ústní pohovor
Preparatory courses NE
Date of entrance exams 14. 6. - 18. 6. 2021
Model of entrance exams www.fzp.czu.cz/cs/?r=3272
Focus on subjects všeobecný přehled, ekologie, ekologie stanovišť, ochrana přírody, hydraulika, hydrologie, malé vodní toky, krajinná ekologie, geodézie, základy GIS

Further information

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Aplikovaná ekologie Bachelor
Follow-up master's
Full-time
Combined
Czech
Environmental Data Science Bachelor Full-time English
Environmental Engineering Bachelor Full-time English
Environmental Geosciences Follow-up master's Full-time English
Environmental Modelling Follow-up master's Full-time English
Environmentální modelování Follow-up master's Full-time English
Geografic Information Systems and Remote Seansing in Enviromental Sciences Bachelor Full-time English
Geografické informační systémy a dálkový průzkum země v životním prostředí Bachelor Full-time Czech
Krajinářství Bachelor Full-time Czech
Krajinné a pozemkové úpravy Follow-up master's Full-time Czech
Krajinné inženýrství Follow-up master's Full-time Czech
Land and Water Management Follow-up master's Full-time English
Landscape Planning Follow-up master's Full-time English
Nature Conservation Follow-up master's Full-time English
Ochrana přírody Follow-up master's Full-time
Combined
Czech
Prostorové plánování Follow-up master's Full-time Czech
Regionální environmentální správa Follow-up master's Full-time
Combined
Czech
Územní plánování Bachelor Full-time Czech
Územní technická a správní služba v životním prostředí Bachelor Full-time
Combined
Czech
Voda v krajině Follow-up master's Full-time Czech
These websites use cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree.