Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

Faculty of Science Masaryk University

humanitní přírodovědný technický ekonomický umělecký
University: Masaryk University
Name of faculty: Faculty of Science
Street: Kotlářská 2
Post code: 611 37
City: Brno
Province: Jihomoravský
Country: Czech Republic
Phone: 549 493 577
E-mail: studijni@sci.muni.cz, prihlaska@muni.cz
Web: www.sci.muni.cz
Type of school: university
Quality certificates: ECTS, DS

Application information

Number of admitted students 1559
Number of applicants 2.012
Application fee 650 Kč
Probability of admission 77 %
Application deadline 29. 2. 2024 (bakalářské studium), 30. 4. 2024 (navazující magisterské studium)
Open day 21. a 24. 1. 2023
Application link https://is.muni.cz/prihlaska/

Entrance examination

Entrance examination ANO
Form of entrance exams Vlastní forma testů, Test studijních předpokladů + pro některé programy odborný test
Preparatory courses Přípravné kurzy na TSP pořádá Právnická fakulta MU - https://kurzy.law.muni.cz/content/cs/kurzy-pro-verejnost/vse/pripravne-kurzy/
Date of entrance exams Odborný test nebo pohovor k prokázání studijních předpokladů: 20. 4. 2024; Testy studijních předpokladů (TSP): 1. pokus 1. 12. 2023–14. 2. 2024, 2. pokus 15. 2. 2024–21. 4. 2024
Model of entrance exams https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimacky
Focus on subjects Záleží na vybraném studijním programu, více informací na https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Antropologie
přírodovědný
Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Aplikovaná a environmentální geologie
přírodovědný
Bachelor
Follow-up master's
Full-time
Combined
Czech
Aplikovaná matematika
přírodovědný ekonomický
Follow-up master's Full-time Czech
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
přírodovědný
Follow-up master's Full-time Czech
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika
přírodovědný
Follow-up master's Full-time Czech
Biochemie
přírodovědný
Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Biofyzika
přírodovědný
Follow-up master's Full-time Czech
Biologie člověka
přírodovědný
Follow-up master's Full-time Czech
Biologie se zaměřením na vzdělávání
přírodovědný
Bachelor Full-time Czech
Botanika
přírodovědný
Follow-up master's Full-time Czech
Chemie
přírodovědný
Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
humanitní přírodovědný umělecký
Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Chemie se zaměřením na vzdělávání
humanitní přírodovědný
Bachelor Full-time Czech
Ekologická a evoluční biologie
přírodovědný
Bachelor Full-time Czech
Experimentální a molekulární biologie
přírodovědný
Bachelor Full-time Czech
Experimentální biologie rostlin
přírodovědný
Follow-up master's Full-time Czech
Experimentální biologie živočichů a imunologie
přírodovědný
Follow-up master's Full-time Czech
Fyzická geografie
přírodovědný
Follow-up master's Full-time Czech
Fyzika
přírodovědný
Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Fyzika - nanotechnologie
přírodovědný
Bachelor Full-time
Combined
Czech