Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

Faculty of Arts University of Ostrava

humanitní
University: University of Ostrava
Name of faculty: Faculty of Arts
Street: Reální 5
Post code: 701 03
City: Ostrava
Province: Moravskoslezský
Country: Czech Republic
Phone: 553 46 2090
E-mail: studium.ff@osu.cz
Web: https://ff.osu.cz/
Type of school: university
Quality certificates:

Application information

Number of admitted students 820
Number of applicants 2500
Application fee 600 Kč
Application deadline 15. 3. 2023
Open day Online den otevřených dveří 6. a 8. prosince 2022 a fyzické dny otevřených dveří 27. ledna 2023
Application link -

Entrance examination

Entrance examination ANO
Form of entrance exams vlastní přijímací zkoušky (formou písemných testů či ústní)
Date of entrance exams 29. 5. - 2. 6. 2023

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Anglická filologie
Bachelor
Follow-up master's
Doctoral
Other
Anglická filologie - specializace: Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci
Bachelor
Anglická filologie - specializace: Angličtina pro překlad
Follow-up master's
Český jazyk a literatura
Bachelor
Follow-up master's
Čeština pro cizince
Bachelor
Follow-up master's
Other
Dějiny umění
Bachelor
Follow-up master's
Other
Dějiny umění - specializace: Monumentika a publicita průmyslového dědictví
Follow-up master's
Dějiny umění - specializace: Památková péče se zaměřením na technické památky
Bachelor
Didaktika dějepisu
Doctoral
English Philology
Bachelor
Follow-up master's
Doctoral
English
Filozofická studia
Follow-up master's Other
Filozofie
Bachelor
Follow-up master's
Doctoral
Other
Francouzská filologie
Bachelor
Follow-up master's
Other
Francouzská filologie - specializace: Francouzština pro odbornou a profesní komunikaci
Bachelor Other
Francouzská filologie - specializace: Francouzština pro překlad
Follow-up master's
Historické vědy
Doctoral Other
Historie
Bachelor
Follow-up master's
Other
Historie - specializace: Hospodářské a sociální dějiny
Follow-up master's Other
Historie - specializace: Kulturní dějiny
Follow-up master's Other
Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
Doctoral Other