Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources Czech University of Life Sciences Prague

University: Czech University of Life Sciences Prague
Name of faculty: Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources
Street: Kamýcká 129
Post code: 165 00
City: Prague 6 - Suchdol
Province: Praha
Country: Czech Republic
Phone: 224 384 668
E-mail: agro@af.czu.cz
Web: www.af.czu.cz
Type of school: university
Quality certificates: ECTS, DS

Application information

Number of admitted students 4143
Number of applicants 4217
Application fee 500 Kč
Probability of admission 98 %
Application deadline 31. 3. 2021
Open day 23. 1. 2021
Application link https://is.czu.cz/prihlaska/

Entrance examination

Entrance examination ANO
Form of entrance exams některé studijní programy jsou bez přijímacích zkoušek, jinak vlastní forma testů, pohovor pro cizince
Preparatory courses https://www.af.czu.cz/cs/r-6780-studium/r-14494-studium-na-fakulte/r-15009-pripravne-kurzy
Date of entrance exams 8. – 11. 06. 2021
Model of entrance exams https://eshop.agrobiologie.cz
Focus on subjects matematika nebo biologie

Further information

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Agriculture and Food Bachelor Full-time English
Akvakultura a péče o vodní systémy Follow-up master's Full-time Czech
Akvaristika a péče o vodní ekosystémy Bachelor Full-time Czech
Biotechnologie - Biotechnologie a šlechtění rostlin Follow-up master's Full-time Czech
Biotechnologie - Biotechnologie a šlechtění zvířat Follow-up master's Full-time Czech
Biotechnologie - Reprodukční biotechnologie Follow-up master's Full-time Czech
Hodnocení a ochrana půdy Follow-up master's Full-time Czech
Chov hospodářských zvířat Bachelor
Follow-up master's
Full-time
Combined
Czech
Chov zájmových zvířat zvířat - Chov exotických zvířat Bachelor Full-time
Combined
Czech
Chov zájmových zvířat zvířat - Chov koní Bachelor Full-time
Combined
Czech
Krajinářská architektura Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Kynologie Bachelor Full-time
Combined
Czech
Natural Resources and Environment Follow-up master's Full-time English
Natural Resources Management and Ecological Engineering Follow-up master's Full-time English
Ochrana a využívání přírodních zdrojů Follow-up master's Full-time
Combined
Czech
Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů Bachelor Full-time
Combined
Czech
Pěstování rostlin Bachelor Full-time
Combined
Czech
Pěstování rostlin - Rostlinná produkce Follow-up master's Full-time
Combined
Czech
Pěstování rostlin - Výživa a ochrana rostlin Follow-up master's Full-time Czech
These websites use cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree.