Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

Faculty of Education University of Ostrava

humanitní technický umělecký
University: University of Ostrava
Name of faculty: Faculty of Education
Street: Fráni Šrámka 3
Post code: 70103
City: Ostrava
Province: Moravskoslezský
Country: Czech Republic
Phone: 553 462 525
E-mail: studium.pdf@osu.cz
Web: https://pdf.osu.cz/
Type of school: university
Quality certificates:

Application information

Number of admitted students 1300
Number of applicants 4500
Application fee 600 Kč
Probability of admission 30%
Application deadline 15. 3. 2023
Open day Online dny otevřených dveří 6. a 8. prosince 2022 a fyzické dny otevřených dveří 27. ledna 2023
Application link -

Entrance examination

Entrance examination Test obecných studijních předpokladů (ve vlastní režii fakulty); Praktická zkouška z tělesné výchovy; Motivační pohovor; Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského programu; Výběrová řízení
Form of entrance exams vlastní forma testů
Preparatory courses NE
Date of entrance exams talentové zkoušky - duben 2023, přijímací zkoušky - květen - červen 2023
Model of entrance exams https://pdf.osu.cz/7678/test-obecnych-studijnich-predpokladu/
Focus on subjects Test obecných studijních předpokladů neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní předmět. Skládá se ze třech samostatných částí: verbální myšlení, kulturně-společenský přehled a logické myšlení.

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Andragogika
Bachelor Other
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, maior
Bachelor Other
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, minor
Bachelor Other
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, maior
Bachelor
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, minor
Bachelor
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, maior
Bachelor Other
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, minor
Bachelor Other
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání, maior
Bachelor Other
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání, minor
Bachelor Other
Matematika se zaměřením na vzdělávání, maior
Bachelor Other
Matematika se zaměřením na vzdělávání, minor
Bachelor Other
název oboru
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání, maior
Bachelor Other
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání, minor
Bachelor Other
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání
Bachelor Other
Pedagogika
Doctoral Other
Pedagogika, maior
Bachelor Other
Pedagogika, minor
Bachelor Other
Pohybová aktivita, rekreace a zdraví
Bachelor Other
Psychologie se zaměřením na vzdělávání, maior
Bachelor