Faculty of Education Palacký University, Olomouc

University: Palacký University, Olomouc
Name of faculty: Faculty of Education
Street: Žižkovo nám. 5
Post code: 771 40
City: Olomouc
Province: Olomoucký
Country: Czech Republic
Phone: 585 635 010
E-mail: studijni.pdf@upol.cz
Web: www.pdf.upol.cz
Type of school: university
Quality certificates: DS

Application information

Number of admitted students 3484
Number of applicants 6329
Application fee 690 Kč
Application deadline 1. 11. 2020 –15. 3. 2021
Open day Online 4. 12. 2020 a 16. 1. 2021
Application link

Entrance examination

Entrance examination ANO
Form of entrance exams vlastní forma testů, talentové, pohovor
Preparatory courses ANO
Date of entrance exams 11. - 15. 6. 2021
Model of entrance exams www.upol.cz/fakulty/pdf/prijimaci-rizeni/#c6024

Further information

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Bachelor Czech
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Bachelor Czech
Edukace v kultuře Follow-up master's Czech
Historie se zaměřením na vzdělávání Bachelor Czech
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání Bachelor Czech
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání Bachelor Czech
Logopedie Master's Czech
Matematika se zaměřením na vzdělávání Bachelor Czech
Muzikoterapie Follow-up master's Czech
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Bachelor Czech
Předškolní pedagogika Follow-up master's Czech
Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání Bachelor Czech
Řízení volnočasových aktivit Follow-up master's Czech
Sociální pedagogika - specializace Prevence sociálně patologických jevů Bachelor Czech
Sociální pedagogika - specializace Projektování a management Follow-up master's Czech
Sociální pedagogika - specializace Výchova ve volném čase Bachelor Czech
Sociální pedagogika - specializace Výchovné poradenství Follow-up master's Czech
Speciální pedagogika - andragogika Bachelor Czech
Speciální pedagogika - dramaterapie Bachelor
Follow-up master's
Czech
Speciální pedagogika - intervence Bachelor Czech
These websites use cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree.