Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

Faculty of Arts Masaryk University

humanitní přírodovědný umělecký
University: Masaryk University
Name of faculty: Faculty of Arts
Street: Arna Nováka 1
Post code: 602 00
City: Brno
Province: Jihomoravský
Country: Czech Republic
Phone: 549 497 231
E-mail: prijimaci.rizeni@phil.muni.cz
Web: www.phil.muni.cz
Type of school: university
Quality certificates: Partnerská fakulta AIESEC, Ocenění EAIE, ECTS label, Eunis Elite Award 2005, HR Award

Application information

Number of admitted students 3 188 (počet uchazečů přijatých děkankou fakulty do bakalářského studia)
Number of applicants 7 299 (počet osob, které si podaly jednu či více přihlášek do bakalářského studia)
Application fee 650 Kč
Probability of admission 55,6 %
Application deadline 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024
Open day 19. 1. 2024
Application link https://is.muni.cz/prihlaska/

Entrance examination

Entrance examination ANO
Form of entrance exams TSP, oborové testy, několik variant prominutí přijímacího řízení
Preparatory courses ANO
Date of entrance exams 1. 12. 2023 – 21. 4. 2024
Model of entrance exams https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/casto-kladene-dotazy#starsi_oborove

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Andragogika
humanitní
Follow-up master's Full-time
Combined
Czech
Anglický jazyk a literatura
humanitní
Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Archeologie
humanitní přírodovědný
Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Archeologie se specializací Klasická archeologie
humanitní
Follow-up master's Full-time Czech
Archivnictví
humanitní
Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Baltistika
humanitní
Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Baltistika se specializací Finština
humanitní
Bachelor Full-time Czech
Baltistika se specializací Litevština
humanitní
Bachelor Full-time Czech
Český jazyk a literatura
humanitní
Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Český jazyk a literatura se specializací Čeština jako cizí jazyk
humanitní
Follow-up master's Full-time Czech
Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince
humanitní
Bachelor Full-time Czech
Český jazyk a literatura se specializací Jazykovědná bohemistika
humanitní
Follow-up master's Full-time Czech
Český jazyk a literatura se specializací Literárněvědná bohemistika
humanitní
Follow-up master's Full-time Czech
Čínská studia
humanitní
Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Culture, Media and Performative Arts
humanitní
Bachelor Full-time English
Dějiny starověku
humanitní
Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Dějiny umění
humanitní
Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
Design informačních služeb
humanitní
Bachelor Combined Czech
Divadelní studia
humanitní
Bachelor
Follow-up master's
Full-time Czech
English Language and Literature
humanitní
Bachelor
Follow-up master's
Full-time English