Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

Faculty of Sports Studies Masaryk University

humanitní přírodovědný ekonomický
University: Masaryk University
Name of faculty: Faculty of Sports Studies
Street: Univerzitní kampus, Kamenice 753/5
Post code: 625 00
City: Brno
Province: Jihomoravský
Country: Czech Republic
Phone: 549 49 2930
E-mail: studijni@fsps.muni.cz
Web: www.fsps.muni.cz
Type of school: university
Quality certificates: ECTS, DS

Application information

Number of admitted students 520
Number of applicants 1 849
Application fee 800 Kč
Probability of admission Každý 3. uchazeč
Application deadline 29. 2. 2024 (Bc.), 30. 4. 2024 (NMgr.)
Open day 25. 1. 2024
Application link https://is.muni.cz/prihlaska/

Entrance examination

Entrance examination ANO
Form of entrance exams Vlastní forma oborových testů
Preparatory courses ANO
Date of entrance exams Bc.: 18.–19. 5. 2024 praktická zkouška z tělesné výchovy, 25. 5. 2023 písemné oborové testy FSpS, do 30. 4. 2024 potvrzení tělovýchovného lékaře vložit do e-přihlášky
Model of entrance exams www.fsps.muni.cz/uchazeci/zakladni-informace

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
humanitní
Follow-up master's Combined Czech
Fyzioterapie
přírodovědný
Bachelor Full-time Czech
Kinantropologie
humanitní přírodovědný
Doctoral Full-time
Combined
Czech
Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie - specializace Aplikovaná kineziologie
humanitní
Follow-up master's Full-time Czech
Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie - specializace Kondiční trénink
humanitní
Follow-up master's Full-time
Combined
Czech
Management sportu
humanitní ekonomický
Follow-up master's Full-time Czech
Osobní a kondiční trenér
humanitní
Bachelor Full-time
Combined
Czech
Sports Sciences
humanitní přírodovědný
Doctoral Full-time
Combined
English
Tělesná výchova a sport - specializace Management sportu
humanitní ekonomický
Bachelor Full-time Czech
Tělesná výchova a sport - specializace Speciální edukace bezpečnostních složek
humanitní
Bachelor Full-time
Combined
Czech
Tělesná výchova a sport - specializace Trenérství
humanitní
Bachelor Full-time
Combined
Czech
Tělesná výchova a sport – specializace Regenerace a výživa ve sportu
humanitní
Bachelor Full-time
Combined
Czech
Tělesná výchova a sport (hlavní studijní plán) - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (vedlejší studijní plán, PdF)
humanitní
Bachelor Full-time Czech
Tělesná výchova a sport (hlavní studijní plán) - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (vedlejší studijní plán, PdF)
humanitní
Bachelor Full-time
Tělesná výchova a sport (hlavní studijní plán) - Matematika se zaměřením na vzdělávání (vedlejší studijní plán, PdF)
humanitní přírodovědný
Bachelor Full-time Czech
Tělesná výchova a sport (hlavní studijní plán) - Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (vedlejší studijní plán, PdF)
humanitní
Bachelor Full-time Czech
Tělesná výchova a sport (hlavní studijní plán) - Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (vedlejší studijní plán, PdF)
humanitní přírodovědný
Bachelor Full-time Czech
Tělesná výchova a sport (hlavní studijní plán) - Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (vedlejší studijní plán, PdF)
humanitní přírodovědný
Bachelor Full-time Czech
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
humanitní
Follow-up master's Full-time Czech