Are you giving your consent for us to use cookies to track the web statistics in order to improve the user experience?

Faculty of Sports Studies Masaryk University

přírodovědný
University: Masaryk University
Name of faculty: Faculty of Sports Studies
Street: Univerzitní kampus, Kamenice 753/5
Post code: 625 00
City: Brno
Province: Jihomoravský
Country: Czech Republic
Phone: 549 492 015/16/17
E-mail: studijni@fsps.muni.cz
Web: www.fsps.muni.cz
Type of school: university
Quality certificates: ECTS, DS

Application information

Number of admitted students 520
Number of applicants 1 849
Application fee 700 Kč
Probability of admission Každý 3. uchazeč
Application deadline 28. 2. 2023 (Bc.), 30. 4. 2023 (NMgr.)
Open day 26. 1. 2023
Application link https://is.muni.cz/prihlaska/

Entrance examination

Entrance examination ANO
Form of entrance exams Vlastní forma oborových testů
Preparatory courses ANO
Date of entrance exams Bc.: 13.–14. 5. 2023 praktická zkouška z tělesné výchovy, 20. 5. 2023 písemné oborové testy FSpS, do 30. 4. 2023 potvrzení tělovýchovného lékaře vložit do e-přihlášky
Model of entrance exams www.fsps.muni.cz/uchazeci/zakladni-informace

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
humanitní
Follow-up master's Combined Czech
Fyzioterapie
přírodovědný
Bachelor Full-time Czech
Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie - specializace Aplikovaná kineziologie
humanitní
Follow-up master's Full-time Czech
Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie - specializace Kondiční trénink
humanitní
Follow-up master's Full-time
Combined
Czech
Management sportu
humanitní ekonomický
Follow-up master's Full-time
Combined
Czech
Osobní a kondiční trenér
humanitní
Bachelor Full-time Czech
Tělesná výchova a sport - specializace Management sportu
humanitní ekonomický
Bachelor Full-time
Combined
Czech
Tělesná výchova a sport - specializace Rozhodčí kolektivních her
Bachelor Full-time
Combined
Czech
Tělesná výchova a sport - specializace Speciální edukace bezpečnostních složek
humanitní
Bachelor Full-time
Combined
Czech
Tělesná výchova a sport - specializace Trenérství
humanitní
Bachelor Full-time
Combined
Czech
Tělesná výchova a sport (hlavní studijní plán) - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (vedlejší studijní plán, PdF)
humanitní
Bachelor Full-time Czech
Tělesná výchova a sport (hlavní studijní plán) - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (vedlejší studijní plán, PdF)
humanitní
Bachelor Full-time
Tělesná výchova a sport (hlavní studijní plán) - Matematika se zaměřením na vzdělávání (vedlejší studijní plán, PdF)
humanitní přírodovědný
Bachelor Full-time Czech
Tělesná výchova a sport (hlavní studijní plán) - Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (vedlejší studijní plán, PdF)
humanitní
Bachelor Full-time Czech
Tělesná výchova a sport (hlavní studijní plán) - Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (vedlejší studijní plán, PdF)
humanitní přírodovědný
Bachelor Full-time Czech
Tělesná výchova a sport (hlavní studijní plán) - Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (vedlejší studijní plán, PdF)
humanitní přírodovědný
Bachelor Full-time Czech
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
humanitní
Follow-up master's Full-time
Combined
Czech