Philosophical Faculty University of Hradec Králové

University: University of Hradec Králové
Name of faculty: Philosophical Faculty
Street: Rokitanského 62
Post code: 500 03
City: Hradec Králové
Province: Královéhradecký
Country: Czech Republic
Phone: 493 331 221, 493 331 222
E-mail: studijni.ff@uhk.cz
Web: www.uhk.cz/ff
Type of school: university
Quality certificates: DS

Application information

Number of admitted students 388
Number of applicants 699
Application fee 500,-- Kč – číslo účtu 4341822, kód banky 0800, variabilní symbol = 13990; specifický symbol = oborové číslo přihlášky
Probability of admission 55%
Application deadline Bakalářské a navazující magisterské studium do 31. 3. 2022, doktorské studium do 31. 5. 2022.
Open day 7.–8. 1. 2022
Application link https://stag.uhk.cz/portal/studium/uchazec

Entrance examination

Entrance examination ANO
Form of entrance exams Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu nebo ústní zkoušky, popř. kombinací obou forem.
Preparatory courses Přípravný kurz pro zájemce o studium historie (https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni).
Date of entrance exams Bc. květen 2022, Mgr. červen 2022, Ph.D. červen 2022
Model of entrance exams www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article
Focus on subjects Všeobecné znalosti ze střední školy.

Further information

Files for download

Fields of study

Name of the field Type of study Form of study Language of study
Archeologie Bachelor
Follow-up master's
Doctoral
Full-time
Combined
Czech
Archivnictví Follow-up master's
Doctoral
Full-time
Combined
Czech
Central European Studies Follow-up master's Full-time English
Filozofie Follow-up master's
Doctoral
Full-time
Combined
Czech
Filozofie a společenské vědy Bachelor Full-time Czech
Historické vědy se specializacemi Archivnictví a Historie Bachelor Full-time Czech
Historické vědy se specializací Archivnictví Bachelor Combined Czech
Historie Follow-up master's
Doctoral
Full-time
Combined
Czech
Historie se zaměřením na vzdělávání
Philosophy Follow-up master's
Doctoral
Full-time English
Počítačová podpora v archivnictví Bachelor Full-time
Combined
Czech
Political science - African Studies Doctoral Full-time
Combined
English
Political Science - Latin American studies Doctoral Full-time
Combined
English
Politologie Bachelor Full-time
Combined
Czech
Politologie - africká studia Follow-up master's Full-time
Combined
Czech
Politologie - latinskoamerická studia Follow-up master's Full-time
Combined
Czech
Politologie se specializacemi Africká studia a Latinskoamerická studia Doctoral Full-time
Combined
Czech
Prezentace a ochrana kulturního dědictví Bachelor Full-time Czech
Sociální politika a sociální práce
Sociální práce se specializací Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností Bachelor Combined Czech
These websites use cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree.