gaudeamus 2021
on-line

www.gaudeamus.cz

GAUDEAMUS EDUCATION FAIRS ARE MOVING ON-LINE FOR WINTER/SPRING 2021!

AT THE GAUDEAMUS ONLINE FAIR, students can CHOOSE FROM 1 065 EDUCATIONAL INSTITUTIONS FROM AROUND THE WORLD. OUR DATABASE
contains 249 SCHOOLS FROM THE CZECH REPUBLIC, 36 SCHOOLS FROM SLOVAKIA, 460 EDUCATIONAL INSTITUTIONS FROM ABROAD (47 countries) AND 320 FACULTIES.

present your school at the gaudeamus on-line 2021!

Join colleges, universities and other institutions from around the world. Be seen and heard even in 2021! Create a profile on Gaudeamus portals, participate in online lectures and reach students who are currently choosing which school to apply for.

order your online promotion

presenting Gaudeamus 2021 ON-LINE

We cannot meet at the Gaudeamus trade fair in the winter of 2021. However, high school graduates cannot postpone the choice of further studies for another year. That is why we are bringing you the most important things from the Gaudeamus trade fair online this year.

As part of online information resources, we have prepared for you:

most popular schools

PRESENTING SCHOOLS

on-line lecture days

Lectures are the best way to learn the maximum information about schools, faculties, their offer of study fields, study conditions, entrance exams and a lot of other information. You will be able to listen to school lectures online this year. The lecture days will be broadcast live on the Gaudeamus Youtube channel, Facebook profile and website. After the end of the lecture days, the recording of the lecture days will be available on this page and on the Gaudeamus Youtube channel. You will not miss the lectures, even if you miss the live broadcast!

 

WATCH THE LECTURES HERE:

YOUTUBE

FACEBOOK

 

ONLINE LECTURE DAYS PROGRAM:

 

19th JANUARY 2021 

 9:00 -   9:30 Proč studovat na VŠB - Technické univerzitě Ostrava? Protože technika je sázka na budoucnost!

 9:35 - 10:05 FEL ČVUT z pohledu studentů

10:10 - 10:40 Staň se sociálním pracovníkem nebo asistentem pedagoga! Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

10:45 - 10:50 Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

10:50 - 11:00 Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

11:00 - 11:15 Fakulta strojní ČVUT v Praze

11:20 - 11:50 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

 

20th JANUARY 2021 

 9:00 -   9:30 Západočeská univerzita v Plzni

 9:35 - 10:05 Veterina, potraviny, pohoda zvířat - studuj na VFU Brno

10:10 - 10:40 Jak vám může osobní portfolio Europassu pomoci k úspěchu - NPI ČR

10:45 - 11:15  Přijďte studovat na univerzitu do Pardubic

11:20 - 11:50 Jak si vybrat vysokou školu (JCMM)

11:55 - 12:45 Fakulta architektury ČVUT v Praze

 

21st JANUARY 2021 

 9:00 -   9:30 S námi se v praxi neztratíš - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 9:35 - 10:05 VŠE = kvalitní vzdělání prezenčně i on-line 

10:10 - 10:40 Studium na Vysoké škole logistiky

10:45 - 11:15  Studuj v angličtině na britské vysoké škole Prague College

11:20 - 12:25 Diskusní panel se studenty pedagogických fakult

12:30 - 13:00 Univerzita obrany – více než vysoká škola

13:05 - 13:15 Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

22nd JANUARY 2021 

 9:00 -   9:25 Představení České zemědělské univerzity v Praze

 9:30 - 10:00 Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

10:05 - 10:35 Technická fakulta ČZU v Praze

10:40 - 11:10  Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

11:15 - 11:45 Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze

11:50 - 12:05 Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze

12:10 - 12:40 Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

12:45 – 13:15 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

 

26th JANUARY 2021

 9:35 - 10:05 Centrum sportovních aktivit VUT v Brně

10:10 - 10:40 Fakulta architektury VUT v Brně

10:45 - 11:15  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

11:20 - 11:50 Fakulta informačních technologiíVUT v Brně

11:55 - 12:25  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

12:30 - 13:00 Fakulta stavební VUT v Brně

 

27th JANUARY 2021

 9:00 -  9:10 Úvod o Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně

 9:20 -  9:40 Fakulta strojního inženýrství, UJEP v Ústí nad Labem

 9:50 - 10:10 Fakulta životního prostředí, UJEP v Ústí nad Labem

10:20 - 10:40 Fakulta umění a designu, UJEP v Ústí nad Labem

10:50 - 11:10 Filozofická fakulta, UJEP v Ústí nad Labem

11:20 - 11:40 Fakulta zdravotnických studií, UJEP v Ústí nad Labem

11:50 - 12:10 Přírodovědecká fakulta, UJEP v Ústí nad Labem

12:20 - 12:40 Pedagogická fakulta, UJEP v Ústí nad Labem

12:50 - 13:10 Fakulta sociálně ekonomická, UJEP v Ústí nad Labem

 

28th JANUARY 2021

 9:00 -   9:30 Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky vysoké školy, MŠMT ČR - Přednáška pro pedagogy

 9:35 - 10:05 University of New York in Prague

10:10 - 10:40 Studium na vysoké škole FH Salzburg

10:45 - 11:15  Jak zjistit, co mě baví a nastavit si cíle, kterých chci dosáhnout? - DOFE

11:20 - 11:50 Právo, politika, ekonomika, bezpečnost - vysoká škola CEVRO Institut

11:55 - 12:25 „Začni jinak“  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

12:30 - 13:00 Jak si vybrat vysokou školu aby mě bavila, MŠMT ČR

 

2nd FEBRUARY 2021 

 9:00 -   9:30 Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 9:35 - 10:05 Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

10:10 - 10:40 Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

10:45 - 11:15  Fakulta zdravotníckych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

11:20 - 11:50 Inštitút manažmentu, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

11:55 - 12:25 Rakúské veľvyslanectvo - Štúdium v Rakúsku

12:30 - 13:00 Studium ve Švýcarsku - Swiss Education Group

 

3rd FEBRUARY 2021  

 9:00 -   9:30 Přestavení možností studia a studentského života na ŠKODA AUTO Vysoké škole

 9:35 - 10:05 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Študuj čo ťa baví

10:10 - 10:40 Vyšší odborná škola herecká

10:45 - 11:35 Technická univerzita v Liberci

11:40 - 12:10 SAIA - Štipendiá na štúdium v zahraničí

12:15 - 12:45 O potrebe neformálneho vzdelávania v našich životoch s IUVENTOU

12:50 - 13:20 Europe Direct Brno:  Studijní a pracovní příležitosti v zahraničí

 

4th FEBRUARY 2021

  9:15 -  9:20  Představení Univerzity Komenského v Bratislave 

 9:20 -   9:40  Jesseniova lekárska fakulta UK

 9:40 - 10:00  Fakulta telesnej výchovy a športu UK

10:00 - 10:20  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

10:20 - 10:40  Farmaceutická fakulta UK

10:40 - 11:00   Filozofická fakulta UK

11:00 - 11:20   Pedagogická fakulta UK

11:20 - 11:40   Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

11:40 - 12:00  Fakulta managementu UK

12:00 - 12:20  Právnická fakulta UK

12:20 - 12:40  Prírodovedecká fakulta UK

12:40 - 13:00  Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

 

9th FEBRUARY 2021 

 9:00 -  9:05    Představení Univerzity Karlovy

 9:10 -  9:20    1. lékařská fakulta UK

 9:20 -  9:25    2. lékařská fakulta UK

 9:25 -  9:40    3. lékařská fakulta UK

 9:40 -  9:50    Lékařská fakulta v Hradci Králové UK

 9:50 - 10:00    Lékařská fakulta v Plzni UK

10:10 - 10:20    Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UK

10:20 - 10:30    Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

10:30 - 10:40    Matematicko-fyzikální fakulta UK

10:40 - 10:50    Přírodovědecká fakulta UK

11:00 - 11:10    Filozofická fakulta UK

11:10 - 11:20    Husitská teologická fakulta UK

11:20 - 11:35    Právnická fakulta UK

11:35 - 11:45    Evangelická teologická fakulta UK

11:55 - 12:05    Fakulta sociálních věd UK

12:05 - 12:15    Katolická teologická fakulta UK

12:15 - 12:25    Fakulta humanitních studií UK

12:25 - 12:30    Pedagogická fakulta UK

12:30 - 12:50    Podpora pro studující se znevýhodněním - Centrum Carolina UK

 

10th FEBRUARY 2021 - Study abroad day 

  9:00 -  9:55  UniLink - Poradenské Centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku a Německu

10:00 - 10:25  University of Worcester

10:30 - 10:55  University of Derby

11:00 - 11:25  Northumbria University, Newcastle

11:30 - 11:55  University of Central Lancashire

12:00 - 12:25  Middlesex University, London

12:30 - 12:55  Newcastle University 

13:00 - 13:15  Studium ve Velké Británii očima českého studenta 

13:15 - 13:40  University of Portsmouth

13:45 - 14:10  University of Greenwich

14:15 - 14:30  Studium ve Velké Británii očima českého studenta 

 

11th FEBRUARY 2021 - Study abroad day

  9:00 -  9:55 UniLink - Poradenské Centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku a Německu

10:00 - 10:25 Swansea University

10:30 - 10:55 BIMM - Music School

11:00 - 11:25  University of Westminster

11:30 - 11:55  University of South Wales

12:00 - 12:25 University of the West of England, Bristol

12:30 - 12:45 Studium ve Velké Británii očima českého studenta

12:45 - 13:10 London South Bank University

13:15 - 13:40  University of Suffolk

13:45 - 14:00 Možnosti studia v Irsku

14:05 - 14:30 DkIT - studium na irské vysoké škole

14:35 - 14:50 Studium ve Velké Británii očima českého studenta

14:50 - 15:30 Možnosti studia v Německu 

 

23rd FEBRUARY 2021

 9:00 -   9:30 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA

 9:35 - 10:05 Strojnícka fakulta UNIZA

10:10 - 10:40 Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA

10:45 - 11:15  Stavebná fakulta UNIZA

11:20 - 11:50 Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA

11:55 - 12:25 Fakulta riadenia a informatiky UNIZA

12:30 - 13:00 Fakulta humanitných vied UNIZA

 

24th FEBRUARY 2021 

11:00 - 11:30 Zeptej se studentů VŠCHT na rovinu

11:35 - 12:05 University of St Andrews

 

17th MARCH 2021

 9:00 -   9:30 Prezentace možností studia v Evropské unii

 9:35 - 10:05 Prezentace možností studia v Evropské unii

10:10 - 10:40 Prezentace možností studia v Evropské unii

10:45 - 11:15  Prezentace možností studia v Evropské unii

11:20 - 11:50 Prezentace možností studia v Evropské unii

11:55 - 12:25 Prezentace možností studia v Evropské unii

12:30 - 13:00 Prezentace možností studia v Evropské unii

 

24th MARCH 2021 

  9:30 - 10:00 Buďte výjimeční - studujte Tlumočnictví znakového jazyka

10:05 - 10:50 Holprom - Studium v Holandsku

10:55 - 11:25 AVAILABLE TIME

11:30 - 12:00 AVAILABLE TIME

12:05 - 12:35 AVAILABLE TIME

 

WATCH RECORDINGS OF PAST LECTURES HERE

ELEKTRONIC cATALOGue

In the electronic catalog you will find an overview of universities, colleges, colleges and other educational institutions from all over the country and abroad. Basic contact details are available for all included schools. You will also find detailed information about the school and its study offer for selected schools in the catalog.

ELEKTRONIC CATALOGUE DOWNLOAD

MOBILe apps

GAUDEAMUS GUIDE

Download the Gaudeamus Guide mobile app. The application will provide you with an overview of the most important information about upcoming events, schools, faculties, fields of study and accompanying programs. With the Gaudeamus Guide application, you will always have a tool at hand for easy search of schools, faculties and fields of study!

THE MOST IMPORTANT FUNCTIONS OF THE APPLICATION:

 • Easy registration for Roadshows and Gaudeamus trade fairs.
 • Overviews of schools participating in Roadshows and trade fairs.
 • Program of lectures for students and teachers.
 • Favorite schools and lectures.
 • Search engines for schools and fields of study.
 • Profiles of schools with contact information and lists of faculties and offered fields.

The application is available for free!

DOWNLOAD GAUDEAMUS GUIDE

 

GAUDEAMUS ADVISOR

The Gaudeamus Advisor mobile application is intended for all secondary school teachers and educational counselors. The application is an important tool for working with students, it contains a database of information about the current offer of post-secondary studies around the world.

THE MOST IMPORTANT FUNCTIONS OF THE APPLICATION:

 • Over 12,000 fields of study of all specializations.
 • More than 950 schools and 700 faculties from 46 countries.
 • Clear indexes and search engines.
 • Up-to-date information on Roadshows and Gaudeamus® trade fairs.
 • Information about the program of lectures not only for teachers.
 • Profiles of schools with contact information and lists of faculties and offered fields.

Teachers registered at www.gaudeamus.cz will gain access to the application.

DOWNLOAD GAUDEAMUS ADVISOR

These websites use cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree.